streaming telefon

Lytterne vil ha album

Tekst: Ingunn Ekern

Du trenger ikke lenger gi ut album for å vinne Spellemannpris. Og med strømmetjenestene kan vi svitsje mellom låter som vi zapper med fjernkontrollen til TV-en. Hvordan ser albumformatets framtid ut?Albumet fyller et behov mange brukere har, sier førsteamanuensis Arnt Maasø.

Arnt Maasø tror albumformatet kommer til å leve godt – også i fremtiden.

Arnt Maasø tror albumformatet kommer til å leve godt – også i fremtiden. (Foto: Ram Gupta)

Maasø jobber ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Ved hjelp av datalogger fra WiMP gjennom flere år, forsker Maasø på brukernes vaner.

– Hvor mange hører hele album i WiMP?

– Mange! Det finnes ikke et enkelt-tall, men omtrent halvparten av strømmesesjoner skjer i albummodus. Den andre halvparten er mer orientert mot spillelister og enkeltlåter. Flere hører på rekkefølgen som legges opp på et album enn det man kanskje tror, sier Maasø.

”Omtrent halvparten av strømmesesjoner skjer i albummodus” – Arnt Maasø, førsteamanuensis

Lett å høre på album
Sammen med professor Anne Danielsen ved Institutt for musikkvitenskap, leder Maasø det todelte prosjektet Sky & Scene. Der ”Scene” handler om festivaler og levende musikk, har Maasø har ansvaret for ”Sky”. Dette tar for seg strømmetjenester og musikk i ”nettskyen”.

Hva slags framtid har albumformatet?

– Jeg tror dette kommer til å leve godt framover. Det virker rimelig å tro at albumformatet fyller et behov som brukeren har. Spesielt når en sjekker ut ny musikk er det lett å høre på musikken i den rekkefølgen den blir utgitt. Særlig den første gangen hører mange på album, så lager en gjerne spillelister ut fra dette igjen, sier Maasø.

Musikkredaktør i WiMP, Bjørn Hammershaug

Album viktig for artister og fans
Også Bjørn Hammershaug, musikkredaktør i WiMP, har tro på albumformatet.

– Albumformatet er fortsatt en svært viktig markør for både artister og fans, og vi har vi valgt å beholde et sterkt albumfokus, sier Hammershaug. – Hitsingelen har vært utrolig viktig i mer enn femti år, og med spillelistene i strømmetjenester har folks preferanser rundt enkeltlåter blitt ytterligere forsterket. Allikevel ser vi stadig tegn til at albumformatet har en sterk tilstedeværelse, og da er det naturlig å gjenspeile dette i WiMP, sier musikkredaktøren.

”Albumformatet er fortsatt en svært viktig markør for både artister og fans” – Bjørn Hammershaug, musikkredaktør WiMP

Strømmer med mobilen
Arnt Maasø forteller at svært mange hører på album ved bruk av strømmetjenester på mobil.

– Dette er fordi tjenestene i seg selv gjør det lett å lagre et helt album på sin profil ved hjelp av favorittfunksjonen. Brukeren skipper eventuelt mellom låtene der. Det er tydelig at hva man gjør tilgjengelig i strømmefunksjonene har konsekvenser for hvordan lytterne lytter til musikk.

Hvor mange bruker Spotify og Wimp i dag?

– Et sted mellom 70 og 75 % av Internettbefolkningen strømmer musikk. Det nyeste tallet vi har tilsier at sju av ti benytter seg av strømmetjenester. Her utgjør WiMP ca. tjueén prosent – ca. tre hundre tusen lyttere, mens syttién prosent benytter seg av Spotify. Rundt en fjerdedel av strømmingene i WiMP er norsk musikk, sier Maasø.

”Det er tydelig at hva man gjør tilgjengelig i strømmefunksjonene har konsekvenser for hvordan lytterne lytter til musikk” – Arnt Maasø, førsteamanuensis

– Hva vet vi om hvordan WiMP-brukerne skipper mellom låter?

– Vi vet at mange skipper når de vurderer hva de skal ha med i ei spilleliste. Spesielt på kveldstid og i helgene lager mange spillelister til fest eller lignende. Tidligere måtte en reise seg, gå bort til platespilleren og løfte stiften for å skifte låt. Det at muligheten til å skippe er der, gjør dette enklere.

– Hva påvirker hva slags musikk vi finner fram til i strømmetjenestene?

–Det kan være personer vi stoler på som kommer med anbefalinger. Folk prater sammen og deler musikk. Mye av grunnen til at vi hører på det vi gjør, har med det hverdagslige å gjøre; hva slags vær det er; om det er sommer, eller høst og regn? Vi påvirkes av hverdagsrytmen. Det kan være alt fra en albumrelease, til en festival eller en katastrofe som påvirker dette, sier Maasø.

Forskningsprosjektet Sky & Scene avsluttes i 2015.

Spellemann med nye regler

  • Tidligere i høst meldte VG at styret i Spellemann endrer reglene før neste års prisutdeling.
  • Regelen har tidligere vært at artistene må ha utgitt et album på minimum 25 minutters lengde (med unntak av kategoriene ”årets hit”, ”årets Spellemann” og hedersprisen).
  • Den nye regelen tilsier at artistene må kunne presentere en spilleliste som til sammen inneholder minst 25 minutter utgitt musikk.

Dette åpner for at EP-er og andre lengre, enkeltstående verker kan bli vurdert av komiteen.

VG: Spellemannprisen endrer spillereglene

Foto øverst: Wegar Berg Gundersen