Musikkforum med utdeling av TONOs Formidlerpris

Hip hop er temaet for NOPA og NKF sitt arrangement «Musikkforum» på Kulturhuset ved Youngstorget kl. 19 på onsdag. Dit skal også TONO for å dele ut TONOs Formidlerpris til en person som har hatt stor betydning for skandinavisk hip hop.

Med sine spede røtter og perioder med varierende kommersiell gjennomslagskraft, kan dagens norske hiphop-scene skilte med et vitalt og relativt variert artist- og produsentgalleri. Hva skjedde på veien, og hvor står Norge som rapnasjon i forhold til andre land? Musikkjournalist Andreas Øverland vil lede en paneldiskusjon om temaet med deltakerne Tommy Tee, Christine Dancke, Kaveh, og Martin Bjørnersen.

Etter panelsamtalen vil artist Don Martin dele ut TONOs Formidlerpris til en sentral person innen skandinavisk hiphop.

Les mer om arrangementet her