Foto: istockphoto.com
Foto: istockphoto.com

Nå kan du få støtte av Norsk Komponistforening

Hvis du driver musikkforlag, eller arbeider som profesjonell komponist, kan du nå søke Norsk komponistforening om støtte til notetrykk og annen dokumentasjon av dine musikkverk. Søknadsfristen er 1. September.

Norsk komponistforening (NKF) etablerte TONO i 1928, og er en av TONOs tre gruppeforeninger (de andre er NOPA og Musikkforleggerforeningen). NKF arbeider for å bedre forholdene for komponister, og har derfor en støtteordning som er åpen for musikkforlag og profesjonelle komponister.

Støtteordningen skal bidra til å sikre dokumentasjon og allmenn tilgjengeliggjøring av verk av nålevende norske komponister, med andre ord: tiltak som gjør at verket kan framføres uten komponistens tilstedeværelse.

Dette dreier seg for eksempel om partitur eller sekundærmedia som foto-, video-, og eventuelt skriftlig framstilling. Støtten er åpen for alle profesjonelle utgivere som ønsker å gjøre et musikalsk åndsverk tilgjengelig slik at det kan oppleves for ettertiden. Det må dokumenteres at verket har profesjonell kvalitet for å kunne motta støtte. Det er også et krav at utgiver må ha inngått forvaltningsavtale med TONO (eller tilsvarende i utlandet)

For mer informasjon om støtteordningen og hvordan du kan søke, besøk Norsk komponistforenings nettsider.