ncblogo

NCB med ny og forenklet synkroniseringsmodell

NCB, som på vegne av TONO administrerer mekaniske rettigheter (innspilling og kopiering av CD, DVD, film, video, internett etc), presenterer nå en ny nordisk modell for lisensiering av musikk i TV- og filmproduksjoner.

Produsenter av film- og TV-produksjoner som ønsker å bruke musikk i sine produksjoner må ha lisens til dette. I noen tilfeller skal lisensen innhentes hos NCB, og i noen direkte fra rettighetshaverne til musikken, eventuelt disses musikkforlag. Denne arbeidsdelingen er nå endret og forenklet. NCB har i samarbeid med TONO og de andre nordiske komponisteide forvaltningsorganisasjonene, samt de ulike musikkforlagene i Norden, nå utviklet en ny modell for lisensiering av musikk i film- og TV-produksjoner.

Skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle filmer
– Forskjellen fra gammel til ny modell er at vi skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle filmer.  Ikke-kommersielle produksjoner lisensieres nå av NCB, mens kommersielle filmer kan lisensieres direkte av rettighetshaver, eventuelt dennes musikkforlag. En annen viktig endring er at NCB nå lisensierer både nordisk og internasjonalt repertoar. Hensikten med endringene er å gjøre det enda enklere og opplagt for TV- og filmprodusenter å velge beskyttet musikk til sine produksjoner, sier Gina Rosland Eide, som arbeider med området i NCB.

– En stor fordel med modellen er at den medfører en harmonisering av håndteringen i alle de nordiske landene, noe som gir NCB betydelig bedre forutsetninger til å drive en god markedsovervåkning. Dette tror vi vil merkes på våre utbetalinger til norske rettighetshavere, sier Rosland Eide. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Er du usikker på om egenforvaltning av synkronisering er noe for deg? Ta kontakt med Gina Rosland Eide i NCB på e-post gre@ncb.dk eller telefon (+47) 80 05 66 27 (Foto: Lennart Søgård-Høyer).

Er du usikker på om egenforvaltning av synkronisering er noe for deg? Ta kontakt med Gina Rosland Eide i NCB på e-post gre@ncb.dk eller telefon (+47) 80 05 66 27 (Foto: Lennart Søgård-Høyer).

Hva skal produsenter gjøre?
Produsenter av film- og TV-produksjoner som ønsker å benytte beskyttet musikk i sine produksjoner skal i forkant av produksjonen klarere bruken innenfor to områder: Innspillingsrettighetene og opphavsrettighetene.

Innspillingsrettigheter klareres med plateselskapet som eier den aktuelle innspillingen. Opphavsrettighetene klareres med NCB eller rettighetshaver, eventuelt rettighetshaverens musikkforlag. Hvem man skal kontakte angående opphavsrettighetene avhenger altså av hvilken type TV- eller filmproduksjon man skal lage. Se nederst i artikkelen for en enkel oversikt.

Hva skal du som TONO-medlem gjøre?
Det er kun innenfor enkelte områder rettighetshaveren selv kan lisensiere egen musikk til synkroniseringsformål. I disse tilfellene står rettighetshaveren fritt til forhandle pris med produsenten. Rettighetshaveren trenger ikke å rapportere slike avtaler til NCB. Det er likevel viktig å huske å registrere verkene hos TONO, slik at man er sikret rettmessig fremføringsvederlag når produksjonen som bruker din musikk fremføres på TV, kino eller liknende.

Rettighetshavere bør også være oppmerksomme på at det ikke er nødvendig for den enkelte  å administrere synkronisering innenfor de aktuelle områdene selv:

– Dersom du synes det høres ut som mye og komplisert arbeid å forhandle og fakturere film- og reklameprodusenter, så gjør NCB dette gjerne for deg. Både opphavspersoner og musikkforlag er velkommen til å kontakte meg, sier Gina Rosland Eide. Du kommer i kontakt med henne på  gre@ncb.dk eller på telefon 80 05 66 27.

Ny nordisk modell for synkronisering

NCB lisensierer Rettighetshaveren (evt. musikkforlaget) lisensierer
  • TV-produksjoner
  • Kortfilm (ikke-kommersiell distribusjon)
  • Dokumentar (ikke-kommersiell distribusjon)
  • Undervisningsproduksjoner
  • Skoleprosjekter
  • Spillefilm
  • Reklame
  • Kortfilm (kommersiell distribusjon)
  • Dokumentarer (kommersiell distribusjon)

Finn NCBs prisliste og fullstendig modell på  http://www.ncb.dk/pdf/av-pricelist-gentv-no.pdf