Workshop mai 2015 5 alle

Norcode-workshop hos TONO

Denne uken har vi besøk av kolleger fra søsterorganisasjoner i Zimbabwe, Filippinene, Mosambik, Jamaica og Malawi.

TONO har denne uken i samarbeid med Norcode (www.norcode.no) gjennomført et seminar om forvaltningsarbeid innen det digitale området. I løpet av uken har de vært gjennom en lang rekke ulike temaer innenfor området, eksempelvis lisensiering av digitale tjenester, markedsarbeid, omdømmeforvaltning, og de har også vært på besøk til Phonofile (www. phonofile.no).

Deltakerne har vært Polisile Ncube (direktør i Zimura i Zimbabwe), Mark Thursday Paloma Alciso (daglig leder i Filscap fra Filippinene), Claudia Palmira Mabone (lisensieringskonsulent i SOMAS fra Mosambik,), Lydia Lorraine Rose (daglig leder i Jacap fra Jamaica) og Rosarius Casper Kamanga (senior lisensieringskonsulent i COSOMA fra Malawi).

­- Dette er et svært viktig arbeid som TONO gjør for å dele vår kompetanse og kunnskap med søsterselskaper i den tredje verden, slik at våre kolleger der kan få hjelp til å bygge et godt fundament for sin lokale forvaltning av musikkrettigheter, også på nettet, forklarer avdelingsdirektør i TONO, Inger Elise Mey, som har ledet prosjektet fra TONOs side. Fra Norcode har Inger Dirdal sittet i førersetet.

TONO har etter hvert lang erfaring med å avholde seminarer for søsterselskaper i samarbeid med Norcode.

På bildet : Programdeltakere med TONOs onlineavdeling, som har vært ansvarlige for innholdet i kurset: f.v. Herman Foss, Mark Thursday Paloma Alciso (Filscap, Filippinene), Claudia Mabone (SOMAS, Mosambik), Inger Elise Mey, Polisile Ncube (Zimura, Zimbabwe), Lydia Rose (Jacap, Jamaica), Stig Sætre, Rosarius Kamanga (COSOMA,  Malawi).