Foto: Mateo Radic

Nylansering: Rettighetsguide for musikk i teater

Nytt digitalt oppslagsverk skal hjelpe norske teatre med musikkrettigheter.

Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland. Foto: Jon Marius Nilsson

– Vi har sett en intens etterspørsel etter juridisk kompetanse på musikklarering blant teatrene. Vi har for all del levd godt av det, men når de samme spørsmålene gjentas fra ulike institusjoner, følte vi at vi måtte gjøre noe.

Slik introduserer Stine Helén Pettersen lanseringen av Musikkguiden for teatre. Hun er partner advokatselskapet Bing Hodneland, som i samarbeid med Arbeidsgiverforeningen Spekter, har utviklet den nye tjenesten.

Med Onlineverktøyet tar de sikte på å heve norske teatres kompetanse på musikkrettigheter. TONO har vært en bidragsyter i denne prosessen.

Nybrottsarbeid

Direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen. Foto: Thomas T. Kleiven

Scenekunstinstitusjonene som får tilgang på tjenesten, er Arbeidsgiverforeningen Spekters medlemmer. Til sammen 20 norske teater over hele landet.

Blant disse er Den Nationale Scene, Det Norske Teatret og Nationaltheatret.

Nationaltheatret er blant testbrukerne som har bidratt i utviklingen av tjenesten. Stine Helén Pettersen delte scenen med teatrets sjefsprodusent, Henrik Melsom Edvardsen, under lanseringen. Seansen ble åpnet og avsluttet av direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen.

– Dette er nytt og innovativt verktøy som vi håper våre teatermedlemmer vil ha stor nytte av. Ikke minst håper vi det letter gravearbeidet som må gjøres i forbindelse med musikklarering når teatrene velger å publisere innhold digitalt. Kompetanse på musikkrettigheter blir viktigere og viktigere i takt med økt digitalisering og nye former for formidling, sier Larsen.

Han kan melde at responsen fra testbrukerne til nå vært svært god.

Saken fortsetter under bildet.

Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland, og Henrik Melsom Edvardsen, sjefsprodusent på Nationaltheatret, under lanseringen av Musikkguiden for teatre. Foto: Mateo Radic // Bing Hodnleand

Kvalitetssikret opplæring

Kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen. Foto: Caroline Roka.

I en tid der teaterproduksjonen ikke er forbeholdt den fysiske scenen, er det ekstra viktig å være obs på rettighetsbildet. I dag kan et teater ofte operere som både filmprodusent, strømmetjeneste og plateselskap. I takt med digitalisering og teknologiutvikling, oppstår stadig nye muligheter.

– Vi tar ansvar for å kvalitetssikre innholdet, og vil sørge for at Musikkguiden alltid er oppdatert med ny praksis, endringer jus eller nye problemstillinger blant teatrene, sier Pettersen.

Advokatselskapet Bing Hodneland har spisskompetanse på rettighetsforvaltning og opphavsrett. I utviklingen av tjenesten har de samarbeidet tett med både institusjonene som skal bruke tjenesten, og rettighetsorganisasjonene Gramo, NCB og TONO.

– Det har vært en glede å kunne bidra i arbeidet med Musikkguiden, og vi er svært positive til tjenesten Bing Hodneland og Spekter nå lanserer. Vi er overbevist om at dette oppslagsverket kommer til å øke teatrenes forståelse for ulike typer musikkrettigheter og organisasjonene som forvalter dem, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.