Nytt æresmedlem i Norsk Komponistforening

– Jeg er stolt av å kunne overrekke prisen til Knut Nystedt, sier Åse Hedstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Norsk Komponistforening, som er en av TONOs tre gruppeforeninger, har utnevnt Knut Nystedt til æresmedlem. Æresmedlemskap tildeles personer som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme norske komponister og norsk musikk. Nystedt har utmerket seg i det norske musikklivet med et mangeårig virke som kirkemusiker, komponist, kor- og orkesterdirigent.

– Jeg er stolt av å kunne overrekke prisen til Knut Nystedt. Han har hatt en rik tilstedeværelse i norsk kulturliv og har stått i frontlinjen for å forsvare den moderne eksperimentelle musikken. Spesielt har han vært sentral i utvikling og fornying av kirkemusikken, og har påvirket sterkt både den liturgiske musikken ved gudstjenester og den mer eksperimenterende konsertmusikken, sier styreleder i Norsk Komponistforening, Åse Hedstrøm.

(Saken fortsetter under bildet)

Knut Nystedt er nytt æresmedlem i Norsk Komponistforening.

Knut Nystedt er nytt æresmedlem i Norsk Komponistforening.

Mangeårig kulturell drivkraft
Nystedt har vært en drivkraft i Norges kulturliv i en årrekke. Han har hatt flere verv som tillitsmann i organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Norsk Komponistforening 1963-75, og Komponistforeningens musikkfaglige utvalg i over 20 år. Han har også innehatt styreverv i Rikskonsertene, Statens kunstnerråd og Statens musikkråd.

– I 1950 ble han valgt som den første dirigenten for Det Norske Solistkor. Knut Nystedt har hatt en enorm betydning for kormiljøet i Norge. Hans usvikelige kamp for kvalitet koblet med engasjement og overskudd er noe av det jeg forbinder med ham, uttaler Grete Pedersen, kunstnerisk leder for Det Norske Solistkor.

Knut Nystedts familie forteller at 99-åringen verdsetter prisen:
– Det er en stor glede at Norsk Komponistforening har utnevnt vår far til æresmedlem. Det er stort å bli sett slik i en alder av 99 år. For ham selv betyr det mye at hans egen forening husker på ham. Den har vært viktig for ham gjennom livet som komponist og for arbeidet for norsk musikk.

– – – – – – – –

Om Norsk Komponistforening
Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, stiftet i 1917. Foreningen jobber for alle som skaper, utforsker og formidler kunstmusikk, og har som mål å være en døråpner til kunstmusikken. For å bidra til et rikt kulturliv initierer Komponistforeningen samarbeid og opplæringsprosjekter, og jobber aktivt inn mot det politiske systemet i Europa. Med dette legger foreningen til rette for at det finnes arenaer for inspirasjon og faglig utvikling til glede for fellesskapet. Norsk Komponistforening grunnla TONO i 1928, og er fortsatt en av TONOs tre gruppeforeninger.