konsert med Oslo Ess
Fra Oslo Ess´drive in-konsert på Norges Varemesse april 2021. Foto: Johannes Andersen © Foto: Johannes Andersen

Kort og godt om TONO - 2020

Medlemmer

0

NYE TONO-MEDLEMMER I 2020

0

TONO-MEDLEMMER TOTALT

0

NYE REGISTRERTE VERK

Omsetningsfordeling i 2020

TONO hadde i 2020 en brutto omsetning på kr 712 381 506.

Etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader ble kr 558 661 011 overført til fordelingssummer. Administrasjonsprosenten var på 13,8 prosent.

Omsetningsfordeling2020_NORSK

Årlig utvikling innen noen inntektsområder
// tall i millioner kroner

Utvikling_NORSK_1
Utvikling_NORSK_2
Utvikling_NORSK_3

Avregninger til og fra utlandet

TONO har gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i en lang rekke land i alle verdensdeler. Gjensidighetsavtalene innebærer at TONO forvalter de øvrige selskapers repertoar i Norge, og omvendt.

Avregniner2020_NORSK

Utvikling omsetning og kostnader 2018-2020

707 303 250

OMSETNING 2018

771 029 047

OMSETNING 2019

712 381 506

OMSETNING 2020

Utvikling-omsetninger-og-kostnader-2020_alt-2

Resultatutvikling 2011 - 2020

Resultatet er det beløpet som legges til fordelingssummene hvert år. MNOK

Avregningene-2020