Istock_solsikke_1000

Ønsker mer robust opphavsrettslovgivning

Skal vi alle nyte godt av ny musikk, må vi ta vare på de som skaper og eier verkene. – Bærekraftig næringsvirksomhet innen skaping og fremføring av musikkverk krever gode opphavsrettslige rammer, sier adm.dir Cato Strøm i TONOs høringssvar til «Skarstein-rapporten».

Utredningen om kunstnerøkonomien ble overlevert Kulturdepartementet 28. januar 2015. Rapporten, som bærer navnet «Kunstens økonomi og kunstens autonomi», har av Kulturdepartementet vært sendt på høring, og TONO har nå sendt inn sitt høringssvar. TONO peker i sitt svar på den kontekst TONOs rettighetshavere opererer i. Den preges i for stor grad av at det hverken på nasjonalt eller på EU-nivå er tatt tilstrekkelig grep for å skape opphavsrettslige rammer robuste nok til å møte de utfordringer rettighetshavere står overfor i dag.

TONO ønsker også å peke på høringssvarene til TONOs gruppeforeninger NOPA (Klikk her) og Norsk Komponistforening (Klikk her)

Du kan lese TONOs høringssvar ved å klikke her.
(Foto: istockphoto)