Rapport om kunstnerøkonomi   

Onsdag denne uken ble rapporten «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» overlevert kulturminister Thorhild Widvey. 

Arbeidet med utredingen om kunstnerøkonomien ble igangsatt av Kulturdepartementet i mars 2014. Resultatet ble offentliggjort onsdag denne uken, og presentert på Kulturhuset i Oslo av utredningsleder Vigdis Moe Skarstein. TONO har levert innspill til arbeidet. Du kan lese både rapport og TONOs innspill ved å klikke deg inn på lenkene nedenfor.

Rapporten:
https://www.regjeringen.no/contentassets/88795435d5904390918338514afcdcf4/kunstnerokonomi-utgreiing-28jan2015.pdf

TONOs innspill:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/styrer_raad_utvalg/kunstavdelingen/kunstnerokonomi/tono.pdf

Vigdis Moe Skarstein har ledet arbeidet med rapporten "Kunstens autonomi og kunstens økonomi" som ble offentliggjort 28. januar 2015.

Vigdis Moe Skarstein har ledet arbeidet med rapporten «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» som ble offentliggjort 28. januar 2015. Her fra presentasjonen på Kunstnernes Hus.