DSC_0226

Tips for din konsertrapportering

Usikker på hvordan du fyller ut konsertrapporten slik at du kan tjene gode TONO-vederlag? Her får du noen tips og råd på veien – ikke minst også om hva du ikke skal gjøre.

For å kunne utbetale TONO-vederlag til deg når du har spilt konsert må du fylle ut konsertrapport med korrekt og presis informasjon. Det trenger vi for å kunne fakturere arrangøren for riktig beløp.

– Vi innkrever vederlag fra arrangører på bakgrunn av rapporter. Dessverre har rapportene ofte for dårlig informasjon. Nylig hadde et medlem kun skrevet «Bergen» under ansvarlig arrangør. Da er det ikke enkelt å vite hvor vi skal sende fakturaen for TONO-vederlaget, fastslår Tommy Tangløkken (bildet øverst), som er markedssjef og ansvarlig for arbeidet ut mot TONOs kundesegment.

– Arrangører er pliktige til å søke tillatelse fra TONO i forkant av konserter, og å rapportere hva slags repertoar som er fremført, samt å betale vederlag. Dessverre gjør ikke alle arrangører som de plikter. Det er en utfordring for oss, men nettopp derfor er medlemmenes rapporter så viktige. Vi er helt avhengige av informasjon om arrangør for å kunne sende faktura til riktig sted, slik at vi får inn vederlag vi kan avregne videre.

God info er helt avgjørende
Gry Anette Meiner og Marte Lunde på Markedsavdelingen jobber med nysalg i TONO. Når vi får en konsertrapport hvor vi ikke finner oppgitt arrangør i vår kundedatabase, tar de kontakt og gir TONO-tillatelse mot et vederlag som vi avregner videre til medlemmet i etterkant. God informasjon fra TONO-medlemmet er avgjørende:

– Vi avviser sjelden rapporter, selv om arrangørinformasjonen av og til er mangelfull. Men vi må ofte bruke mye tid for å finne ut hvem som har arrangert en konsert. Jo bedre informasjon vi får i rapporten, jo enklere er det å innkreve vederlag til medlemmet, sier de, og har en avsluttende oppfordring:

– Er du usikker på hvem som er arrangør, så skriv det kommentarfeltet i rapportskjemaet, og forklar hvor og hvordan konserten ble arrangert. Da hjelper du oss på vei. Du kan også ringe oss på 22 05 72 00, så skal vi hjelpe deg.

Se Sjekklisten nedenfor bildet.
For at TONO skal kunne avregne konsertvederlag til deg, trenger vi gode konsertrapporter med presis informasjon. Først da kan vi fakturere arrangørene. - Jo bedre informasjon, jo enklere er det å innkreve vederlag til medlemmet, forteller Marte Bruset Lunde og Gry Anette Meiner i TONOs markedsavdeling.

For at TONO skal kunne avregne konsertvederlag til deg, trenger vi gode konsertrapporter med presis informasjon. Først da kan vi fakturere arrangørene. – Jo bedre informasjon, jo enklere er det å innkreve vederlag til medlemmet, forteller Marte Bruset Lunde og Gry Anette Meiner i TONOs markedsavdeling.


Sjekkliste for rapportering

Jo mer presist du rapporterer på Mitt TONO, jo enklere gjør du det for oss å innkreve og avregne ditt TONO-vederlag. Her er noen ting du må huske på, samt noen forklaringer:

  • Artist: Navn på gruppa, orkesteret osv. Dersom du tilhører et band, bruk bandnavnet
  • Antall konserter/fremføringer: Dette er antall konserter/dager, ikke antall fremførte sanger
  • Korrekt dato: ved spilling etter midnatt, bruk forrige dags dato. Ikke neste dags dato
  • Spillested: Spesifiseres med navn på lokalet, adresse, postnummer og poststed
  • Arrangør: Dette må være korrekt med flest mulig opplysninger. De som oppføres her vil vi nemlig sende en TONO-tillatelse og faktura på TONO-vederlag. OBS! Ikke hak av i skjema at spillested er også arrangør dersom de er forskjellig.
  • Kommentarfelt: Bruk dette til å spesifisere datoer hvis du har benyttet annen sluttdato. Vi ønsker spesifiserte datoer og klokkeslett. Dersom du har valgt Annet som type fremføring, kan du beskrive fremføringen her. Ellers kan kommentarfeltet benyttes til tilleggsinformasjon du mener er relevant. Bruk kommentarfeltet hvis du er usikker på noe.
  • Repertoarliste: Fremførte du/dere flere og andres verk, ønsker vi å vite dette. Send fullstendig repertoarliste