iStock_000004647391_Medium_

TONO avregner 56.6 millioner

Bruk av musikk på radio og TV utgjør den største delen av årets andre ordinære kvartalsavregning fra TONO. Totalt avregner vi denne uken 56,6 millioner kroner.

Av det totalt utbetalte vederlaget går 22,9 millioner kroner til norske TONO-rettighetshavere. I tillegg utbetales 14.1 millioner til TONOs medlemmer fra TONOs datterselskap NCB. Områdene som avregnes er fremføringer på radio og tv i fjerde kvartal 2014, sluttavregning for kringkasting i 2014, utlandsavregning samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

Totalt avregnes kr 56,6 millioner på ovennevnte områder i juni. Av dette går kr 22,9 millioner til medlemmer av TONO, kr 31,9 millioner går til rettighetshavere i utlandet og kr 1,8 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter.
I tillegg er det avregnet 14,1 millioner til TONOs medlemmer fra NCB. NCB-avregningen nå i juni inneholder blant annet Beat.no for april-juni 2014, Spotify for desember 2014 og januar-februar 2015. WiMP for oktober-desember 2014 og januar 2015, Youtube for juli-september 2014 og Microsoft X-box for april-desember 2014.

Det er totalt 8459 TONO-medlemmer som har hatt aktivitet som overstiger grensen for utbetalt avregning på kr. 250. Beløpsgrensen for utbetaling er kr 250,- for medlemmer med betalingsadresse i Norge og kr 1 000,- for medlemmer med betalingsadresse i utlandet. Medlemmer med TONO-inntekter under beløpsgrensene får sine inntekter akkumulert, og det utbetales i øyeblikket det overstiger grensen.

Foto: istockphoto