PC Radio_1000

TONO avregner nesten 50 millioner

TONO avregner denne uken 46,3 millioner kroner til rettighetshavere i musikkverk i inn- og utland, først og fremst på bakgrunn av kringkasting og bruk av norsk musikk i utlandet. 25 millioner avregnes til norske TONO-rettighetshavere, som i tillegg også får 13,4 millioner fra TONOs datterselskap NCB for fysisk salg, nedlasting og streaming.

Desember betyr årets fjerde ordinære kvartalsavregning for TONOs medlemmer og medlemmer tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land. De aller fleste av TONOs medlemmer som har hatt aktivitet som innebærer utbetaling av TONO-vederlag får pengene utbetalt tirsdag 9. desember.

– Totalt avregner vi 46,3 millioner denne uken. 25 millioner utbetales til TONO-medlemmer og 20,4 millioner til rettighetshavere i andre land. 0,9 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk og for omtvistede rettigheter. Disse midlene utbetaler vi først når vi har 100 prosent sikkerhet om rette mottaker for midlene. Det er helt avgjørende for oss å avregne presist og korrekt, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Avregningsområdene
Avregningsområdene denne gangen omfatter fremføringer på radio og tv i andre kvartal 2014, urfremføring i 2013, utlandsavregning og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. I tillegg til avregning fra TONO avregnes det også 13,4 millioner til TONOs medlemmer fra TONOs datterselskap NCB, som forvalter mekaniske rettigheter på vegne av TONO. NCB-avregningen inneholder blant annet Spotify for juni-august 2014, WiMP for januar-mars 2014 og iTunes for januar-mars 2014. Utbetaling effektueres i uke 50 (8.-12. desember).

Unik posisjon
TONO har 86 års erfaring med å tilrettelegge for bruk av verdensrepertoaret i det offentlige rom i Norge, og har mange titusener av norske bedrifter og organisasjoner innen offentlig og privat sektor i sin kundeportefølje.  Som non-profit virksomhet videreformidler TONO alle vederlag videre til rettighetshavere i musikkverk.

– TONO har spisskompetanse på å innkreve og avregne komponisthonorarer for bruk av musikk i det offentlige rom i Norge. Vi er en stor og profesjonell organisasjon med et sterkt engasjement for komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og vi arbeider hardt for å kunne generere størst mulig økonomisk kompensasjon til  våre rettighetshavere, sier Cato Strøm.

Medlemsspørsmål vedrørende avregningen kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 1. februar 2015.


For mediehenvendelser:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no