Hand put coin to money ,Business idea
Foto: istockphoto.com

TONO med årets første kvartalsavregning

Den 17. og 18. mars avregner TONO 45,5 mill kroner til komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I tillegg avregnes 5,5 mill fra TONOs datterselskap NCB.

Årets første kvartalsavregning fra TONO omfatter fremføringer på radio og tv i tredje kvartal 2014, Netflix for oktober 2012 til desember 2013, bruk av norsk musikk i utlandet samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. Samlet sett avregner TONO kr 45,5 millioner. Av dette går kr 17,1 millioner til TONO-medlemmer og kr 27 millioner til rettighetshavere i utlandet. Kr 1,4 millioner er reservert på uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk og for omtvistede rettigheter, og holdes tilbake inntil korrekt mottaker er avgjort.

I tillegg til TONO-avregningen avregnes det 5,5 millioner til TONOs medlemmer fra TONOs datterselskap NCB, som administrerer deler av onlineområdet på vegne av TONO. NCB-avregningen inneholder denne gangen blant annet avregninger fra streamingtjenestene Beat.no for januar-mars 2014, Spotify for september-november 2014, WiMP for april-september 2014, samt iTunes for april-juni 2014 og YouTube for november 2013 – juni 2014.

Mitt TONO (webtjenester) kan du som er TONO-medlem til enhver tid se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlastning. Du kan laste ned avregningsinformasjonen i PDF-format eller i CSV-format, som kan åpnes i MS Excel eller i andre regneark.

TONO tar forbehold om eventuelle feil ved avregningen som skyldes forhold som ligger utenfor vår kontroll. Medfører en slik feil at en rettighetshaver har mottatt for mye i avregning, vil feilen bli korrigert ved motregning i neste utbetaling.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 4. mai 2015.