(Foto: istockphoto)
(Foto: istockphoto)

TONO-stipendet 2015

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er nå informert per e-post om resultatet av stipendkomiteens vurdering av deres søknad.

Årets søknadsperiode var fra 10. mars til 10. april, og stipendkomitéen er nå ferdige med sitt arbeid. Etter nøye vurdering av alle søknader er det besluttet å tildele stipend til 287 søkere. For Unge Talenter-stipendet tildeles det stipend til 168 søkere. I sin vurdering av søknadene har stipendkomitéen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på tono.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

I tråd med beslutning i TONOs styre i 2014 er det delt ut TONO-stipender på tre nivåer: kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Totalt er det fordelt TONO-stipender for kr 8 455 000. For Unge Talenter-stipendet tildeles også stipender på tre nivåer: kr 10 000, kr 8 000 og kr 5 000, totalt kr 1 145 000. Stipendene overføres den 21. mai til det kontonummer søkerne oppga i sin søknad.

TONOs stipendkomité består av Bjørn Bolstad Skjelbred, leder (NKF), Stine Sørlie (NKF), Rita Eriksen (NOPA), Alexander Rishaug (Fri/uavh), Solveig Slettahjell (Fri/NOPA), Svein Dag Hauge (NOPA) og Jan Stefan Bengtsson (Musikkforleggerne).

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.


Her er årets stipendmottakere

Mottakere av TONO-stipend 2015

Mottakere av Unge Talenter-stipend 2015