TONO Nytt

Inneklemt fredag

I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag er TONO stengt torsdag 30. og fredag 31. mai. Vanlig åpningstid gjenopptas fra mandag 3. juni kl 08:30.

Årets stipendmottakere

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen. Stipendene skal etter planen utbetales tirsdag 28. mai.

TONOs årsmøte: Vedtektsendringer og nye styremedlemmer

TONOs årsmøte vedtok i går endringer i vedtektene. Det ble også valgt inn nye medlemmer i TONOs styre og øvrige styrende organer. Ingrid Kindem og Jørgen Karlstrøm ble gjenvalgt som styreleder og nestleder.

Årsmøte i samvirket TONO SA

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset i Oslo i kveld. Styremedlemmer, styreleder og nestleder er noen av vervene som skal velges.

– Kassetten er et fyrtårn

Den analoge musikken har fortsatt en forunderlig tiltrekningskraft, og vinyl får nå selskap av et annet gjenoppstått fysiske format. – Kassetten er et hemmelig språk mellom oss som er opptatt av magi og romantikk, sier Kristian Kallevik.

– Korps er i folkesjela

Den norske korpskulturen er enestående. Særlig når det gjelder utbredelsen av skolekorps er Norge i en særstilling. Mye takket være den norske dugnadsånden, mener Generalsekretær i Norsk Musikkorps Forbund.

Bygger bro mellom bransjer

Allerede fra stumfilmens pianister har film og musikk vært uløselig knyttet sammen. På skjermen er lyd og bilde en enhet, men bak lerretet kan det være langt fra filmprodusent til komponist. Et av Norges yngste musikkforlag tar nå utfordringen. – Jobben vår er ikke å drive opplæring, men det er helt nødvendig, sier Mia Hallesby i GILT.

– En uslitelig glede

Anne Grete Preus har tilbakelagt nesten 50 år som sangdikter. Lidenskapen oppstod i det øyeblikket hun første gang fikk en gitar i hendene. – Fra jeg kunne spille to akkorder, har jeg skrevet sanger. Det er en glede som er uslitelig.

Behandler stipend-søknader

Denne uken vurderer TONOs stipendkomité alle innkomne søknader om stipend. Medlemmer som får sin søknad innvilget kan vente å motta penger i slutten av mai.

Låtskriverkonkurranse for klima

Lurer du på hva en klimalåt er? Initiativtakerne bak låtskriverkonkurransen Etter oss har ingen fasit. Det er opp til deg å lage musikk av dine følelser rundt klimakrisen, uten andre rammer eller krav.

Rekordåret 2018: TONO omsatte for 707,3 millioner kroner

TONO hadde i 2018 den høyeste omsetningen og den laveste kostnadsprosenten i selskapets historie. Det var vekst i alle forretningsområder, men området med størst prosentvis vekst var inntektene fra utlandet. – Inntektsveksten er naturligvis gledelig, og ikke minst er vi fornøyde med at vi må tilbake til 2013 for å finne et år med lavere kostnader, sier adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

Kort og godt om TONO – 2018

Her kan du se en grafisk fremstilling av noen av nøkkeltallene fra TONO i 2017.