TONOs årsmøte 11. juni 2015  

På årsmøtet i juni skal det velges nye styrerepresentanter. Er du andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater til tillitsverv? Spill i så fall inn ditt forslag innen 20. februar.

TONOs årsmøte skal i år avholdes i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass 1  i Oslo den 11. juni kl. 17. Påmelding til årsmøtet vil kunngjøres noe senere utpå vårparten. Men om du ønsker å stille til valg, eller har forslag til kandidater, så er dette tiden å gjøre det på. Fristen er 20. februar.

Følgende valg skal foretas i år:

  • Fem styremedlemmer (2 år), se. § 30, jf. §§ 28
  • Fem vararepresentanter til styret (2 år)
  • Kontrollkomité med personlige varaer (2 år), jf. § 53
  • To representanter med personlige varaer til TONOs stipendkomité (2 år), jf. § 58 (2) b
  • Valgkomité med personlige varaer (2 år), jf. § 24 (1)

(Paragrafene refererer til TONOs vedtekter)

Valgkomiteen

TONOs valgkomité består av Unni Løvlid (leder/uavhengig), Jon-Willy Rydningen (NOPA),
Nils Henrik Asheim (NKF) og Steinar Fjeld (NMFF).

Forslag til kandidater?

Dersom du har forslag som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av valgkomiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22057200, innen 20. februar. 

Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

Her kan du se dagens representanter i TONOs organer og hvilke plasser som er på valg i 2015.
Dette dokumentet gir en oversikt over TONOs valgbare medlemmer.