authors

Vet du hva et «authors’ society» er?

TONO tilhører paraplyorganisasjonen CISAC, som arbeider for skaperes interesser på tvers av alle landegrenser. Nå har de laget en snutt som forklarer hva TONO og verdens øvrige «authors’ societies» er for noe.

I Norge kalles organisasjoner som TONO for forvaltningsselskaper eller opphavsrettsorganisasjoner. TONO er eid og styrt av komponister, tekstforfattere og musikkforlag – eller sagt på en annen måte: rettighetshavere i musikkverk. TONO er ikke en fagforening, ikke et musikkforlag og ikke en etat som innkrever avgifter. Hva gjør vi? Vi lisensierer beskyttet musikk , vi innkrever vederlag for bruken og vi avregner vederlag videre til rettighetshaverne. For øvrig: Se filmen!