- TONO skal arbeide for nyskaping av musikkverk. Stipendordningen er viktig i denne sammenhengen, sier underdirektør i TONO, Svein Korshamn (foto: Caroline Roka)

Svein Korshamn

Underdirektør