Foto: Kristian Dugstad

TONO gir komponister og sangtekstforfattere en inntekt

TONO eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag

TONO-lisensen gir virksomheter tilgang til et verdensrepertoar av musikk

TONOs åpenhetsrapport 2022

Følg oss i alle kanaler