Tariffer for butikk, kundelokale og venterom

Musikkfremføring som tilbys kunder i dine lokaler må klareres med TONO-tillatelse. Med kundelokaler menes butikker, frisørsalonger, varehus, kjøpesenter, venterom, oppholdsrom og lignende. Vederlaget beregnes etter lokalets størrelse (antall kvm).

Finner du ikke den musikkfremføringen eller det området du representerer så kontakt oss på [email protected] for hjelp og veiledning.

Butikk– kundelokaler og venterom

Minimumsvederlag, kundelokaler til og med 100 m2  pr. år Kr 1.199,-
Kundelokaler fra 101 – 2 000 m2
Grunnbeløp kr 1 199,-
101-2 000 m2, pr. m2 kr 8,38
Kundelokaler over 2 000 m2
Grunnbeløp kr 17 123,-
2 001-5 000 m2, pr. m 2 kr 4,18

Møbel/bil– og båtbutikker, friarealer etc.

Kundelokaler over 5 000 m2
Grunnbeløp kr 29 663,-
pr. mover 5 000 m2  kr 2,10Satsene omfatter også musikkhandlere/radio- og TV-forhandlere med spesielt installert anlegg for bruk av musikk i og/eller utenfor kundelokalet. Hvis flere enkeltstående kundelokaler har et anlegg for musikkfremføring med felles overføring til en eller flere av disse, skal beregning skje for hvert enkelt kundelokale etter ovenstående tariff.

Kundelokaler med mindre enn 6 måneders åpningstid:

  • Salgsflate over 100 m2 betaler vederlag pr. måned (årsvederlag/12). Dog ikke under minimumsvederlag. Påbegynt måned regnes som hel måned.