Om TONO

Om TONO

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og forvalter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk.

TONO arbeider på vegne av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag tilknyttet TONO direkte, men også for disse yrkesgruppene tilknyttet forvaltningsselskaper i andre land gjennom gjensidige representasjonsavtaler.

TONO innkasserer vederlag ved offentlig fremføring av musikk (i radio/TV, online, på konsert m.m.), og overfører, som non-profitselskap, innkrevde midler videre til rettighetshavere i fremførte verk i både inn- og utland.

TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphavere gis et grunnlag for å kunne skape ny musikk.

Se gjerne også denne snutten, som forklarer det viktigste om TONO - på 54 sekunder.