Om TONO

TONOs formål


TONO forvalter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk.

Forvaltningen omfatter både rettighetshavere som er individuelt tilknyttet TONO gjennom forvaltningskontrakter, og rettighetshavere som er tilknyttet andre tilsvarende selskaper i hele verden. Sistnevnte skjer gjennom gjensidige representasjonsavtaler som TONO inngår med disse selskapene.

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk, og som non-profitselskap, overfører TONO disse midlene videre til rettighetshaverne i fremførte verk.

TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphavere i musikverk gis et grunnlag for å kunne skape ny musikk.