Hopp til innhold

Hjem // Kunder // TV, radio og kino

TV, radio og kino

Hva hadde TV, radio og film vært uten musikk?

Vanskelig å forestille seg! Som rettighetshavernes egen forvaltningsorganisasjon tilrettelegger TONO for bruk av all verdens musikk i det offentlige rom. Alle kringkastere og kinoer betaler et årlig vederlag til TONO for retten til å formidle beskyttet musikk.

TV

Det er kringkasterne i Norge som har rapporteringsansvaret for musikken de bruker. For å kunne rapportere effektivt til TONO, er de avhengige av Music Cue sheets fra produksjonsselskapene. På bakgrunn av denne informasjonen, avregner TONO penger til rettighetshaverne.

For TV-kanaler som sender i Norge gjelder forhandlede priser og kontraktsvilkår. Skal dere bruke musikk og bilde sammen, også kalt audiovisuell produksjon, trengs ulike tillatelser. Audiovisuelle produksjoner kan for eksempel være TV-programmer, reklame, spillefilm, dokumentarfilm eller kortfilm. Disse tillatelsene administreres av NCB. Les mer på nettsidene til NCB.


Radio

TONO tilrettelegger for bruk av musikk for radiostasjoner som sender i Norge, enten det er på riks- eller lokalnivå og/eller webradio. For informasjon om webradio, les mer her: TONO.NO/KUNDER/ONLINE

Hva skal sendes inn til TONO – og når?

TONO gir lisens til bruk av musikk i lokalradio basert på radioens innsending av opplysninger om virksomheten gjennom opplysningsskjema i begynnelsen av året. Opplysningene danner grunnlaget ved beregning av TONO-vederlaget for a konto fakturering i to terminer. Endelig sluttavregning foretas påfølgende år og etter at regnskapet er gjennomgått. Siste frist for innsending av regnskap for fjoråret er 20. august.

Kino

TONO er avhengig av nøyaktige Music Cue Sheets for å kunne avregne penger til de som har laget musikken i filmene. Filmprodusentene er de som kan gi oss korrekt informasjon.

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Vederlaget som betales til TONO gjelder for fremføringen av musikken i kinofilmene, som siden blir avregnet til filmmusikk-komponistene.