For kunder


Med en TONO-tillatelse kan du bruke musikk offentlig!

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken – opphaverne –  ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 15. juni 2018. Det eneste unntaket er om opphaveren har vært død i mer enn 70 år. TONO gir slik tillatelse på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

TONO-tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavere som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land. Dermed gir TONO-tillatelsen tilgang til å bruke et helt verdensrepertoar av musikk.

TONO justerer våre tariffer/priser årlig, og baseres på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.

TONO-hjelpen for kunder

Noe du lurer på?
Vi vil gjerne hjelpe deg, og her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om TONO.

Hvor skal musikken brukes

Må vi betale både Gramo og TONO?

TONO eies av og forvalter rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gramo representerer artistene og plateselskapene/produsentene. Det betyr at de som kun fremfører musikk “live” bare trenger å forholde seg til TONO, mens de som fremfører musikk som er innspilt/produsert (CD, radio o.l.) må forholde seg til både TONO og Gramo.