Hjem // Kunder

For kunder

Ønsker du å bruke musikk i en offentlig sammenheng?

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken - opphaverne -  ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette har bakgrunn i "Lov om opphavsrett til åndsverk" av 15. juni 2018. Det eneste unntaket er om opphaveren har vært død i mer enn 70 år. TONO gir slik tillatelse på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

TONO-tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavere som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land.

TONO justerer sine tariffer/priser årlig, og baseres på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.