Ønsker du å bruke musikk i en offentlig sammenheng?

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken («opphavspersonene») ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 12. mai 1961, sist endret ved lov av 23. juni 1995. Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år.

TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere – komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

Tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavspersoner som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land.

TONO justerer sine tariffer/priser årlig, og baseres på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.

Må vi betale til både Gramo og TONO?

TONO eies av og forvalter rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gramo representerer artistene og plateselskapene/produsentene. Det betyr at de som kun fremfører musikk «live» bare trenger å forholde seg til TONO, mens de som fremfører musikk som er innspilt/produsert (CD, radio o.l.) må forholde seg til både TONO og Gramo.

Hvor skal musikken brukes?

Kunder_icon_OnlineDigitalt_RETINA

Kunder_icon_KonsertEvent_RETINA

Kunder_icon_ServeringOvernatting_RETINA

Kunder_icon_ButikkKundelokaler_RETINA

Kunder_icon_Ovrig_Musikkbruk_RETINA

Hva sier våre kunder om TONO?

– Siden H&M har butikker i 48 land er et godt samarbeid med artistenes og låtskrivernes organisasjoner i forskjellige land, slik som TONO, avgjørende for at musikken i butikken oppleves som positiv blant våre kunder.

HM-Logo2

Kristin Fjeld, PR-sjef

 

 

– Color Line er i en særstilling fordi vi bruker musikk på så mange måter, og havner innenfor både den ene og den andre TONO-tariffen. Jeg er glad for at vi har kommet frem til en avtaleløsning som er veldig enkel og grei å forholde seg til for alle.

Color-line Roger Eilertsen, Entertainment manager