Ønsker du å bruke musikk i en offentlig sammenheng?

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken – opphaverne –  ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk» av 12. mai 1961, sist endret ved lov av 23. juni 1995. Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år. TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere – komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, og med konsesjon fra Kulturdepartementet.

TONO-tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavspersoner som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land. TONO justerer sine tariffer/priser årlig, og baseres på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.

Må vi betale til både Gramo og TONO?

TONO eies av og forvalter rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gramo representerer artistene og plateselskapene/produsentene. Det betyr at de som kun fremfører musikk «live» bare trenger å forholde seg til TONO, mens de som fremfører musikk som er innspilt/produsert (CD, radio o.l.) må forholde seg til både TONO og Gramo.

Hvor skal musikken brukes?

Kunder_icon_OnlineDigitalt_RETINA

Kunder_icon_KonsertEvent_RETINA

Kunder_icon_ServeringOvernatting_RETINA

Kunder_icon_ButikkKundelokaler_RETINA

Kunder_icon_Ovrig_Musikkbruk_RETINA

Hva sier våre kunder om TONO?

Birger Løkeng, Billy’s by Bumble and Bumble, Aker Brygge i Oslo

Heidi Håseth Rudjord, eier og daglig leder i Rødt Sukker i Farsund