Online

Vil du legge ut en video med musikk på hjemmesiden din, eller kanskje legge ut musikk for nedlastning eller streaming –  eller på annen måte tilgjengeliggjøre musikk for andre på nett? Da trenger du en tillatelse fra TONO, og den gir vi deg gjerne!

Det er mange måter å bruke musikk på nett på. Nedenfor finner du beskrivelser og priser for de forskjellige områdene.

TONO-guiden for direktesending på nett

Synkronisering

Å legge musikk til et levende bilde eller et stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje.

En synkroniseringslisens gir deg rett til å synkronisere, sette sammen, musikk med både stillbilder og bevegelige bilder i audiovisuelle produksjoner.

TONO gir synkroniseringslisenser i kategoriene du ser til høyre. For andre type produksjoner, ta kontakt med NCB på av.no@ncb.dk.

TONO gir synkroniseringslisens til mindre videoproduksjoner som for eksempel treningsvideoer, kunstprosjekter, en vlog, videosnutter med musikk og lignende. Størrelsen på vederlaget avhenger av antall musikkminutter, som vist under.

Inntil 5
minutter
Inntil 20
minutter
Inntil 60
minutter
kr 2 229,- kr 8 914,- kr 26 743,-
Påslag for visning i Europa 100 %
Påslag for visning i Europa + utenfor Europa 200 %
Lisensiering for visning utenfor Norden gjelder kun ved bruk av nordisk repertoar

TONO gir synkroniseringslisens til produksjoner i undervisningssammenheng som skal vises på nett. Størrelsen på vederlaget avhenger av antall musikkminutter, som vist under.

  Inntil 5
minutter
Inntil 20 minutter Inntil 60 minutter
Skoleproduksjoner til undervisning

 

kr 1 336,- kr 5 344,- kr 16 033,-
Elevproduksjoner til undervisning kr 779,- kr 3 116,- kr 9 348,-
Påslag for visning i Europa 100 %
Påslag for visning i Europa + utenfor Europa 200 %
Lisensiering for visning utenfor Norden gjelder kun ved bruk av nordisk repertoar

En synkroniseringslisens gir deg rett til å synkronisere, det vil si sette sammen, musikk med både stillbilder og bevegelige bilder i audiovisuelle produksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om opptak av gudstjenester og seremonier som blir liggende tilgjengelig på nett etter at gudstjenesten eller seremonien er direktestrømmet. TONO tilbyr synkroniseringslisens for både enkeltgudstjenester og gjennom løpende avtaler:

– En gudstjeneste kan ligge tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet er avholdt til et vederlag på kr 525,- pluss strømmevederlaget

– En helårsavtale for ukentlige gudstjenester som blir liggende tilgjengelig på nett til et vederlag på kr 6.300,- pluss strømmevederlaget

I tillegg til synkroniseringslisensen for opptak som blir liggende tilgjengelig på nett, så må selve fremføringen (sending/avspilling) på Internett lisensieres, og TONO tilbyr både lisens for enkeltgudstjenester og gjennom  løpende avtaler:

– Kr 350,- for strømming av en enkelt gudstjeneste til menigheten

– Kr 5.000,- for inntil 30 sendinger per halvår

– Kr 10.000,- for inntil 60 sendinger per år

Vi gjør oppmerksom på at synkroniseringslisensen kun vil gjøre seg gjeldende dersom gudstjenestene og seremoniene blir liggende tilgjengelig på nett. Ved direktestrømming er det kun fremføringsrettighetene det skal betales et vederlag for.

TONO tilbyr også fremføring -og synkroniseringslisens for andre typer videoproduksjoner enn gudstjenester og seremonier.

Ved spørsmål eller for å inngå en avtale, ta kontakt med online@tono.no

Et opptak av en konsert kan ligge tilgjengelig inntil 7 dager etter sending for kr 525,- for produksjonen pluss strømmevederlaget.

Skal konsertopptaket ligge ute lenger enn 7 dager? Ta kontakt med TONOs Online Media-avdeling på e-post online@tono.no for individuell beregning av vederlaget.

Musikkstreaming

Streamingtjenester er tjenester som gir adgang til å lytte til musikken uten at man får lastet ned en varig kopi.
TONO lisensierer også leietjenester og tjenester med midlertidig nedlasting som streamingtjenester, for eksempel ved video on-demand tjenester hvor man må se filmen innen en gitt tidsramme, eller musikkabonnementstjenester hvor man kan lagre sanger, album eller spillelister for offline avspilling så lenge man er betalende abonnent av tjenesten.

Bakgrunnsmusikk på private hjemmesider koster 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

For bakgrunnsmusikk på kommersielle nettsider så er tariffen 12 % av omsetningen, minimumsvederlaget vil være avhengig av antall besøk på nettstedet pr måned.

Samtidig og uendret stream av for eksempel en konsert eller et event.

Tariffen er 12 % av omsetning, og minimumssatsen vil være avhengig av arrangementets varighet og størrelse.

Korte lydeksempler som kan streames, men ikke lastes ned.

Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

Abonnementsbaserte tjenester hvor musikken spiller en sentral rolle. Det kan for eksempel være streamingtjenester som Spotify og Tidal eller nettbaserte treningssentre.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 12 kroner pr bruker pr måned.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Avspilling av musikk over nett hvor brukeren kan starte og stoppe musikken etter eget ønske.

Tariffen er 12 % av omsetningen.

Video på nett

TONO lisensierer relevante fremføringsrettigheter og mekaniske rettigheter til nettjenester som gjør det mulig å se film, leie film og kjøpe film på nett og mobile enheter. Dette omfatter både tradisjonelle spillefilmer, TV-serier og andre filmproduksjoner.

TONO lisensier streaming av musikkvideoer.

Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 40 øre for hver gang en musikkvideo blir streamet.

TONO tilbyr flere lisensløsninger for bruk av musikk i nettavisers virksomhet. Den vanligste bruken hos disse har vært knyttet til on-demand streaming av for eksempel reportasjer som bruker både lyd og bilde.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og TONO har fremforhandlet en avtaleløsning for norske mediehus på nett.

Denne avtalen innebærer forutsigbare minimumssatser basert på total aktivitet i tjenesten. Her får nettavisen stort manøvreringsrom innenfor en fast minimumstariff som starter på 2000 kroner pr måned.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­REPORTASJE / BLANDET PRODUKSJON

Korte reportasjer eller produksjoner som bruker både lyd og bilde. Det kan være alt fra publikasjon av en videosnutt på en hjemmeside med musikk til en nettavis som har en begrenset bruk av musikk i sine reportasjer.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 5 øre pr streamet musikkminutt (lenke til avtaleeksempel).

Nedlasting/salg av film omtales ofte som Electronic Sell-Through (EST).

Tariffen for EST med internasjonale filmer er på 3 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 1,63 kroner pr salg/nedlasting av en film.

Filmstreaming og filmleie på nett omtales som video on-demand (VoD). Slike tjenester gir vanligvis adgang til direkte avspilling av filmen eller avspilling innenfor en avgrenset tidsperiode.

Tariffen for VoD med internasjonale filmer er 3,5 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 95 øre pr avspilling/leie av en film.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlastningstjenester

Nedlastingstjenester er tjenester hvor man laster ned og lagrer en permanent kopi av musikken. En nedlastet kopi kan vanligvis brukes like fritt som fysiske ekemplarer, med mindre nettbutikken har lagt begrensninger i form av formatkrav eller liknende.

En app er et program som er laget spesielt for mobile enheter, og TONO lisensierer bruk av musikk i disse appene.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med minimumssatser etter samme retningslinjer som andre nettbaserte tjenester.

Nedlasting av musikk på nett blir gjerne omtalt som DPD (Digital Phonogram Delivery). Det aller meste av DPD-nedlasting skjer fra nettbutikker som selger musikk, men nedlastinger kan også tilbys enkeltvis i for eksempel informasjons-/reklamekampanjer etc.

TONOs faste tariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 80 øre pr nedlastet sang.

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting.

Podkast

TONOs pris for bruk av musikk i nettbaserte tjenester, deriblant podkaster, er 12 % av omsetning, justert for musikkandel. TONO-lisensen gir podkasten rett til å benytte musikk TONO forvalter mot betaling med utgangspunkt i mengden nedlastede eller strømmede musikkminutter.

For podkaster med varighet på minimum 30 minutter med et maksimum musikkinnhold på 60 % vil betalingen til TONO være 6 % av omsetning, men med et minimum på 8 øre per nedlastet musikkminutt og 5 øre per strømmet musikkminutt.

Vederlaget som skal betales for strømmingen blir det største av inntektsbasert beregning og minimumsberegning.

Det er viktig å være klar over at TONO-lisensen gis på vegne av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Dersom podkasten skal bruke innspilt musikk må også innspillingsrettighetene klareres med plateselskap/artist, fordi dette ikke er rettigheter TONO forvalter.

Du kan lese mer om musikk i podkast også her: https://www.tono.no/slik-bruker-du-musikk-i-podkast/

Ta kontakt med TONO dersom du ønsker mer informasjon, og for å inngå avtale.

OBS. Dersom du skal lage videopodkast, med andre ord hvor det også skal brukes musikk til levende bilde, må det i tillegg klareres synkroniseringsrettigheter. TONO kan også hjelpe med dette.

[ Rediger denne kategorien ]

Webradio

Webradio strømmes over nett, og TONO lisensierer nettradio som en ikke-interaktiv strømmetjeneste.

Tillatelsen til å drive webradio inngår i en skriftlig avtale mellom TONO og juridisk ansvarlig for nettsiden som gjør kanalen tilgjengelig.

Webradioen lisensieres kun som en ikke-interaktiv strømmetjeneste, og rettighetene som lisensieres gjennom webradioavtalen kan ikke overdras til tredjepart, for eksempel en kafé eller pub.

Interaktive tjenester som muliggjør lagring, for eksempel podkaster, er ikke omfattet av denne avtalen. Hvis du er ønsker en avtale for interaktiv bruk, kan du gå direkte til vårt kontaktskjema her.

Vederlaget for webradio er på 12 % av tjenestens brutto omsetning, justert for musikkandel i sendingene. Minimumsvederlaget er som følger:

  • NOK 800,- pr måned pr kanal for kanaler med maksimalt 1.000 samtidige lyttere eller maksimalt 3.000 månedlige lyttertimer.
  • NOK 1.600,- pr måned pr kanal for kanaler med maksimalt 5.000 samtidige lyttere eller maksimalt 7.000 månedlige lyttertimer.
  • For kanaler med lyttere/lyttertimer ut over dette avtales minimumsvederlaget individuelt.

Vederlaget beregnes og faktureres pr kalenderår.

I tillegg må webradioen klarere plateprodusentenes og artistenes rettigheter med GRAMO.

Rediger denne kategorien ]