Hopp til innhold

Hjem // Kunder // Online / digitalt

Online

Vil du legge ut en video med musikk på hjemmesiden din, eller kanskje legge ut musikk for nedlastning eller streaming -  eller på annen måte tilgjengeliggjøre musikk for andre på nett? Da trenger du en tillatelse fra TONO, og den gir vi deg gjerne!

Det er mange måter å bruke musikk på nett på. Nedenfor finner du beskrivelser og priser for de forskjellige områdene.

Synkronisering

Å legge musikk til et levende bilde eller et stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje.

En synkroniseringslisens gir deg rett til å synkronisere, sette sammen, musikk med både stillbilder og bevegelige bilder i audiovisuelle produksjoner.

TONO gir synkroniseringslisenser i kategoriene du ser til høyre. For andre type produksjoner, ta kontakt med NCB på av.no@ncb.dk.

Musikkstreaming

Streamingtjenester er tjenester som gir adgang til å lytte til musikken uten at man får lastet ned en varig kopi.
TONO lisensierer også leietjenester og tjenester med midlertidig nedlasting som streamingtjenester, for eksempel ved video on-demand tjenester hvor man må se filmen innen en gitt tidsramme, eller musikkabonnementstjenester hvor man kan lagre sanger, album eller spillelister for offline avspilling så lenge man er betalende abonnent av tjenesten.

Video på nett

TONO lisensierer relevante fremføringsrettigheter og mekaniske rettigheter til nettjenester som gjør det mulig å se film, leie film og kjøpe film på nett og mobile enheter. Dette omfatter både tradisjonelle spillefilmer, TV-serier og andre filmproduksjoner.

Nedlastningstjenester

Nedlastingstjenester er tjenester hvor man laster ned og lagrer en permanent kopi av musikken. En nedlastet kopi kan vanligvis brukes like fritt som fysiske ekemplarer, med mindre nettbutikken har lagt begrensninger i form av formatkrav eller liknende.

Webradio

Webradio strømmes over nett, og TONO lisensierer nettradio som en ikke-interaktiv strømmetjeneste.

Tillatelsen til å drive webradio inngår i en skriftlig avtale mellom TONO og juridisk ansvarlig for nettsiden som gjør kanalen tilgjengelig.

Webradioen lisensieres kun som en ikke-interaktiv strømmetjeneste, og rettighetene som lisensieres gjennom webradioavtalen kan ikke overdras til tredjepart, for eksempel en kafé eller pub.

Interaktive tjenester som muliggjør lagring, for eksempel podkaster, er ikke omfattet av denne avtalen. Hvis du er ønsker en avtale for interaktiv bruk, kan du gå direkte til vårt kontaktskjema her.

Vederlaget for webradio er på 12 % av tjenestens brutto omsetning, justert for musikkandel i sendingene. Minimumsvederlaget er som følger:

  • NOK 800,- pr måned pr kanal for kanaler med maksimalt 1.000 samtidige lyttere eller maksimalt 3.000 månedlige lyttertimer.
  • NOK 1.600,- pr måned pr kanal for kanaler med maksimalt 5.000 samtidige lyttere eller maksimalt 7.000 månedlige lyttertimer.
  • For kanaler med lyttere/lyttertimer ut over dette avtales minimumsvederlaget individuelt.

Vederlaget beregnes og faktureres pr kalenderår.

I tillegg må webradioen klarere plateprodusentenes og artistenes rettigheter med GRAMO.