Online / digitalt

Vil du legge ut en video med musikk på hjemmesiden din, eller kanskje legge ut musikk for nedlastning eller streaming –  eller på annen måte tilgjengeliggjøre musikk for andre på nett? Da trenger du en tillatelse fra TONO, og den gir vi deg gjerne!

Det er mange måter å bruke musikk på nett på. Nedenfor finner du beskrivelser og priser for de forskjellige områdene.

Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Musikkstreaming

Streamingtjenester er tjenester som gir adgang til å lytte til musikken uten at man får lastet ned en varig kopi.
TONO lisensierer også leietjenester og tjenester med midlertidig nedlasting som streamingtjenester, for eksempel ved video on-demand tjenester hvor man må se filmen innen en gitt tidsramme, eller musikkabonnementstjenester hvor man kan lagre sanger, album eller spillelister for offline avspilling så lenge man er betalende abonnent av tjenesten.

Bakgrunnsmusikk på private hjemmesider koster 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

For bakgrunnsmusikk på kommersielle nettsider så er tariffen 12 % av omsetningen, minimumsvederlaget vil være avhengig av antall besøk på nettstedet pr måned.

Samtidig og uendret stream av for eksempel en konsert eller et event.

Tariffen er 12 % av omsetning, og minimumssatsen vil være avhengig av arrangementets varighet og størrelse.

  Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Last ned skjema for rapportering av direktesendt koronakonsert

Korte lydeksempler som kan streames, men ikke lastes ned.

Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Abonnementsbaserte tjenester hvor musikken spiller en sentral rolle. Det kan for eksempel være streamingtjenester som Spotify og Tidal eller nettbaserte treningssentre.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 12 kroner pr bruker pr måned.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Avspilling av musikk over nett hvor brukeren kan starte og stoppe musikken etter eget ønske.

Tariffen er 12 % av omsetningen.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon

Video på nett

TONO lisensierer relevante fremføringsrettigheter og mekaniske rettigheter til nettjenester som gjør det mulig å se film, leie film og kjøpe film på nett og mobile enheter. Dette omfatter både tradisjonelle spillefilmer, TV-serier og andre filmproduksjoner.

TONO lisensier streaming av musikkvideoer.

Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 40 øre for hver gang en musikkvideo blir streamet.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

TONO tilbyr flere lisensløsninger for bruk av musikk i nettavisers virksomhet. Den vanligste bruken hos disse har vært knyttet til on-demand streaming av for eksempel reportasjer som bruker både lyd og bilde.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og TONO har fremforhandlet en avtaleløsning for norske mediehus på nett.

Denne avtalen innebærer forutsigbare minimumssatser basert på total aktivitet i tjenesten. Her får nettavisen stort manøvreringsrom innenfor en fast minimumstariff som starter på 2000 kroner pr måned

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­REPORTASJE / BLANDET PRODUKSJON

Korte reportasjer eller produksjoner som bruker både lyd og bilde. Det kan være alt fra publikasjon av en videosnutt på en hjemmeside med musikk til en nettavis som har en begrenset bruk av musikk i sine reportasjer.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 5 øre pr streamet musikkminutt (lenke til avtaleeksempel).

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlasting/salg av film omtales ofte som Electronic Sell-Through (EST).

Tariffen for EST med internasjonale filmer er på 3 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 1,63 kroner pr salg/nedlasting av en film.

Filmstreaming og filmleie på nett omtales som video on-demand (VoD). Slike tjenester gir vanligvis adgang til direkte avspilling av filmen eller avspilling innenfor en avgrenset tidsperiode.

Tariffen for VoD med internasjonale filmer er 3,5 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 95 øre pr avspilling/leie av en film.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlastningstjenester

Nedlastingstjenester er tjenester hvor man laster ned og lagrer en permanent kopi av musikken. En nedlastet kopi kan vanligvis brukes like fritt som fysiske ekemplarer, med mindre nettbutikken har lagt begrensninger i form av formatkrav eller liknende.

En app er et program som er laget spesielt for mobile enheter, og TONO lisensierer bruk av musikk i disse appene.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med minimumssatser etter samme retningslinjer som andre nettbaserte tjenester.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlasting av musikk på nett blir gjerne omtalt som DPD (Digital Phonogram Delivery). Det aller meste av DPD-nedlasting skjer fra nettbutikker som selger musikk, men nedlastinger kan også tilbys enkeltvis i for eksempel informasjons-/reklamekampanjer etc.

TONOs faste tariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 80 øre pr nedlastet sang. For å stimulere nedlastingsmarkedet så har TONO midlertidig redusert tariffen til 9,5 % av omsetning, og minimum til 53 øre pr nedlastet sang.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting.

Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Webradio

Webradio streames over nett kan lyttes til på nett og mobile enheter, og TONO lisensierer nettradio som en ikke-interaktiv streamingtjeneste.

Tillatelsen til å drive webradio inngår i en skriftlig avtale mellom TONO og juridisk ansvarlig for nettsiden som gjør kanalen tilgjengelig.

Webradioen lisensieres kun som en ikke-interaktiv streamingtjeneste, og rettighetene som lisensieres gjennom webradioavtalen kan ikke overdras til tredjepart, for eksempel en kafé eller pub.

Interaktive tjenester som muliggjør lagring, for eksempel podcaster, er ikke omfattet av denne avtalen. Hvis du er ønsker en avtale for interaktiv bruk, kan du gå direkte til vårt kontaktskjema her.

Vederlaget for webradio er på 12 % av omsetningen, med en minimumssats på 600 kroner pr måned. Vederlaget beregnes og faktureres pr kalenderår.

I tillegg må du klarere plateprodusentenes rettigheter med GRAMO.

Fyll inn skjemaet under for å motta en automatisk lisens, og start med webradiostreaming i dag!