Online / digitalt

Vil du legge ut en video med musikk på hjemmesiden din, eller kanskje legge ut musikk for nedlastning eller streaming –  eller på annen måte tilgjengeliggjøre musikk for andre på nett? Da trenger du en tillatelse fra TONO, og den gir vi deg gjerne!

Det er mange måter å bruke musikk på nett på. Nedenfor finner du beskrivelser og priser for de forskjellige områdene.

Skal du arrangere strømmekonsert? Les TONO-guiden for direktesending av musikk på nett.

Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Synkronisering

Å legge musikk til et levende bilde eller et stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje.

En synkroniseringslisens gir deg rett til å synkronisere, sette sammen, musikk med både stillbilder og bevegelige bilder i audiovisuelle produksjoner.

TONO gir synkroniseringslisenser i kategoriene du ser til høyre. For andre type produksjoner, ta kontakt med NCB på [email protected]

TONO gir synkroniseringslisens til mindre videoproduksjoner som for eksempel treningsvideoer, kunstprosjekter, en vlog, videosnutter med musikk og lignende. Størrelsen på vederlaget avhenger av antall musikkminutter, som vist under.

Inntil 5 minutter Inntil 20
minutter
Inntil 60 minutter
kr 1 944,- kr 7 776,- kr 23 328,-

 

TONO gir synkroniseringslisens til produksjoner i undervisningssammenheng som skal vises på nett. Størrelsen på vederlaget avhenger av antall musikkminutter, som vist under.

  Inntil 5
minutter
Inntil 20 minutter Inntil 60 minutter
Skoleproduksjoner til undervisning

 

kr 1 166,- kr 4 662,- kr 13 986,-
Elevproduksjoner til undervisning kr 680,- kr 2 718,- kr 8 154,-

 

Som følge covid-19-relaterte smitteverntiltak er det for øyeblikket ikke mulig å samles til fysiske gudstjenester. TONO har derfor gitt et midlertidig fritak for lisensiering av gudstjenester på nett fra 1. januar til 1. juni 2021.

Fritaket gjelder både fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester på nett, og synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet. Du kan lese mer om fritaket her.

Et opptak av en konsert kan ligge tilgjengelig inntil 7 dager etter sending for kroner 500,-.

Skal konsertopptaket ligge ute lenger enn 7 dager? Ta kontakt med TONOs Online Media-avdeling på e-post [email protected] for individuell beregning av vederlaget.

Musikkstreaming

Streamingtjenester er tjenester som gir adgang til å lytte til musikken uten at man får lastet ned en varig kopi.
TONO lisensierer også leietjenester og tjenester med midlertidig nedlasting som streamingtjenester, for eksempel ved video on-demand tjenester hvor man må se filmen innen en gitt tidsramme, eller musikkabonnementstjenester hvor man kan lagre sanger, album eller spillelister for offline avspilling så lenge man er betalende abonnent av tjenesten.

Bakgrunnsmusikk på private hjemmesider koster 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

For bakgrunnsmusikk på kommersielle nettsider så er tariffen 12 % av omsetningen, minimumsvederlaget vil være avhengig av antall besøk på nettstedet pr måned.

Samtidig og uendret stream av for eksempel en konsert eller et event.

Tariffen er 12 % av omsetning, og minimumssatsen vil være avhengig av arrangementets varighet og størrelse.

  Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Last ned skjema for rapportering av direktesendte nettkonserter

Korte lydeksempler som kan streames, men ikke lastes ned.

Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Abonnementsbaserte tjenester hvor musikken spiller en sentral rolle. Det kan for eksempel være streamingtjenester som Spotify og Tidal eller nettbaserte treningssentre.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 12 kroner pr bruker pr måned.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Avspilling av musikk over nett hvor brukeren kan starte og stoppe musikken etter eget ønske.

Tariffen er 12 % av omsetningen.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon

Video på nett

TONO lisensierer relevante fremføringsrettigheter og mekaniske rettigheter til nettjenester som gjør det mulig å se film, leie film og kjøpe film på nett og mobile enheter. Dette omfatter både tradisjonelle spillefilmer, TV-serier og andre filmproduksjoner.

TONO lisensier streaming av musikkvideoer.

Tariffen er 12 % av omsetningen. Minimumsvederlaget er 40 øre for hver gang en musikkvideo blir streamet.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

TONO tilbyr flere lisensløsninger for bruk av musikk i nettavisers virksomhet. Den vanligste bruken hos disse har vært knyttet til on-demand streaming av for eksempel reportasjer som bruker både lyd og bilde.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og TONO har fremforhandlet en avtaleløsning for norske mediehus på nett.

Denne avtalen innebærer forutsigbare minimumssatser basert på total aktivitet i tjenesten. Her får nettavisen stort manøvreringsrom innenfor en fast minimumstariff som starter på 2000 kroner pr måned

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­REPORTASJE / BLANDET PRODUKSJON

Korte reportasjer eller produksjoner som bruker både lyd og bilde. Det kan være alt fra publikasjon av en videosnutt på en hjemmeside med musikk til en nettavis som har en begrenset bruk av musikk i sine reportasjer.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med et minimumsvederlag på 5 øre pr streamet musikkminutt (lenke til avtaleeksempel).

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlasting/salg av film omtales ofte som Electronic Sell-Through (EST).

Tariffen for EST med internasjonale filmer er på 3 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 1,63 kroner pr salg/nedlasting av en film.

Filmstreaming og filmleie på nett omtales som video on-demand (VoD). Slike tjenester gir vanligvis adgang til direkte avspilling av filmen eller avspilling innenfor en avgrenset tidsperiode.

Tariffen for VoD med internasjonale filmer er 3,5 % av omsetning, med et minimumsvederlag på 95 øre pr avspilling/leie av en film.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlastningstjenester

Nedlastingstjenester er tjenester hvor man laster ned og lagrer en permanent kopi av musikken. En nedlastet kopi kan vanligvis brukes like fritt som fysiske ekemplarer, med mindre nettbutikken har lagt begrensninger i form av formatkrav eller liknende.

En app er et program som er laget spesielt for mobile enheter, og TONO lisensierer bruk av musikk i disse appene.

Tariffen er 12 % av omsetningen, med minimumssatser etter samme retningslinjer som andre nettbaserte tjenester.

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Nedlasting av musikk på nett blir gjerne omtalt som DPD (Digital Phonogram Delivery). Det aller meste av DPD-nedlasting skjer fra nettbutikker som selger musikk, men nedlastinger kan også tilbys enkeltvis i for eksempel informasjons-/reklamekampanjer etc.

TONOs faste tariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 80 øre pr nedlastet sang. For å stimulere nedlastingsmarkedet så har TONO midlertidig redusert tariffen til 9,5 % av omsetning, og minimum til 53 øre pr nedlastet sang.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale

TONO lisensierer salg og distribusjon av ringetoner til en tariff på på 10 % av omsetningen, og med et minimumsvederlag på 1,20 kroner pr nedlasting.

Ta kontakt for mer informasjon og avtale

Webradio

Webradio strømmes over nett, og TONO lisensierer nettradio som en ikke-interaktiv strømmetjeneste.

Tillatelsen til å drive webradio inngår i en skriftlig avtale mellom TONO og juridisk ansvarlig for nettsiden som gjør kanalen tilgjengelig.

Webradioen lisensieres kun som en ikke-interaktiv strømmetjeneste, og rettighetene som lisensieres gjennom webradioavtalen kan ikke overdras til tredjepart, for eksempel en kafé eller pub.

Interaktive tjenester som muliggjør lagring, for eksempel podkaster, er ikke omfattet av denne avtalen. Hvis du er ønsker en avtale for interaktiv bruk, kan du gå direkte til vårt kontaktskjema her.

Vederlaget for webradio er på 12 % av tjenestens brutto omsetning, justert for musikkandel i sendingene. Minimumsvederlaget er som følger:

  • NOK 800,- pr måned pr kanal for kanaler med maksimalt 1.000 samtidige lyttere eller maksimalt 3.000 månedlige lyttertimer.
  • NOK 1.600,- pr måned pr kanal for kanaler med maksimalt 5.000 samtidige lyttere eller maksimalt 7.000 månedlige lyttertimer.
  • For kanaler med lyttere/lyttertimer ut over dette avtales minimumsvederlaget individuelt.

Vederlaget beregnes og faktureres pr kalenderår.

I tillegg må webradioen klarere plateprodusentenes og artistenes rettigheter med GRAMO.