Hjem // Kunder // Servering/overnatting

Servering og overnatting

Serverings- og overnattingssteder må klarere all musikkfremføring som fremføres for gjestene.

Med serveringssteder menes restaurant, kafè, kro, gatekjøkken, bar, pub, nattklubb og lignende.

Med overnattingssteder menes hotell, motell, pensjonat, camping, hytteutleie og lignende.
Musikkfremføringen må klareres for hver lokalitet (hotellrom/hytte/leilighet, resepsjon, TV-stue, lekerom, treningsrom, spisesal, restaurant, bar og lignende).

Dette skal du betale for:
Bakgrunnsmusikk/TV* på serverings- og overnattingssteder beregnes etter antall sitte-/sengeplasser, samt etter antall måneder stedet har åpent pr. år.
*TV og radiosendinger inneholder musikk, og må derfor også klareres med TONO.

Nattklubb
Dersom det i tillegg til bakgrunnsmusikk er fast innslag av DJ eller annen stemningsskapende musikk, som ikke er fremtredende, beregnes vederlaget etter antall sitteplasser i lokalet og antall dager pr. år.

Spesielle bestemmelser:

 

    • Hvis det i samme lokalet med bakgrunnsmusikk også er nattklubb, bortfaller vederlaget for bakgrunnsmusikk for det tidsrom det anvendes nattklubb.

 

    • Takeaway-sted med opptil 5 sitteplasser faktureres kun et minimumsvederlag på kr. 1.298,- pr. år.

 

    • Konserter og andre events med musikk dekkes ikke av denne avtalen. Se egne bestemmelser: Les mer her.

 

TONOs tariffer

For serveringsteder

Antall sitteplasser Bakgrunnsmusikk/TV Nattklubb
Kr pr mnd Kr pr dag
Inntil 50 610 66
51 - 100 910 95
101 - 150 1371 150
151 - 200 1610 198
201 - 300 2139 293
301 - 400 2425 394

Over 400 sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

Eksempel SERVERINGSSTED

Et serveringssted med 100 sitteplasser som har åpent hver dag året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i restauranten, samt egen separat nattklubb med 50 sitteplasser, betaler restauranten et årlig TONO-vederlag på kr. 17 252,-

_____

Vederlaget beregnes på følgende måte:

Bakgrunnsmusikk/TV på serveringssted:
883 x 12 måneder = kr. 10 596

Nattklubb:
Tillegg for egen nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
Kr. 64 x 104 dager pr. år = kr. 6 656

For overnattingsteder

Antall sengeplasser Bakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjon Bakgrunnsmusikk/TV på rom
Kr pr mnd Kr pr mnd
Inntil 50 144 280
51 - 100 204 405
101 - 150 302 610
151 - 200 404 815
201 - 300 611 1011
301 - 400 815 1212

Over 400 sengeplasser/sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

Eksempel OVERNATTINGSSTED

Et overnattingssted med 150 sengeplasser som har åpent året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i fellesarealer/resepsjon, TV på hotellrommene og bakgrunnsmusikk i spisesal/restaurant med 100 sitteplasser, betaler hotellet et årlig TONO-vederlag på kr. 31 448,-

____

Vederlaget beregnes på følgende måte:
Bakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjon
392 x 12 måneder = kr. 4 704

Bakgrunnsmusikk/TV på rom
791 x 12 måneder = kr. 9 492

Bakgrunnsmusikk/TV i spisesal/restaurant
883 x 12 måneder = kr. 10596

Nattklubb
Tillegg for separat nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
Kr. 64 x 104 dager pr. år = Kr. 6 656