Hjem // Kunder // Servering/overnatting

Servering og overnatting

Serverings- og overnattingssteder må klarere all musikkfremføring som tilrettelegges for gjestene.

Med serveringssteder menes restaurant, kafè, kro, gatekjøkken, bar, pub, nattklubb og lignende.

Med overnattingssteder menes hotell, motell, pensjonat, camping, hytteutleie og lignende.
Musikkfremføringen må klareres for hver lokalitet (hotellrom/hytte/leilighet, resepsjon, TV-stue, lekerom, treningsrom, spisesal, restaurant, bar og lignende).

Dette skal du betale for:
Bakgrunnsmusikk/TV* på serverings- og overnattingssteder beregnes etter antall sitte-/sengeplasser, samt etter antall måneder stedet har åpent pr. år.
*TV og radiosendinger inneholder musikk, og må derfor også klareres med TONO.

Nattklubb
Dersom det i tillegg til bakgrunnsmusikk er fast innslag av DJ eller annen stemningsskapende musikk, som ikke er fremtredende, beregnes vederlaget etter antall sitteplasser i lokalet og antall dager pr. år.

Spesielle bestemmelser:

  • Hvis det i samme lokalet med bakgrunnsmusikk også er nattklubb, bortfaller vederlaget for bakgrunnsmusikk for det tidsrom det anvendes nattklubb.
  • Takeaway-sted med opptil 5 sitteplasser faktureres kun et minimumsvederlag på kr. 1.376,- pr. år.
  • Konserter og andre events med musikk dekkes ikke av denne avtalen. Se egne bestemmelser: Les mer her.

Finner du ikke den musikkfremføringen eller det området du representerer så kontakt oss på marked@tono.no eller telefon 22 05 72 00 for hjelp og veiledning.

TONOs tariffer

For serveringssteder

Antall sitteplasserBakgrunnsmusikk/TVNattklubb
Kr pr mndKr pr dag
Inntil 5064770
51 – 100965101
101 – 1501465159
151 – 2001707210
201 – 3002268311
301 – 4002571418
Over 400 sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

Eksempel SERVERINGSSTED

Et serveringssted med 100 sitteplasser som har åpent hver dag året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i restauranten, samt egen separat nattklubb med 50 sitteplasser, betaler restauranten et årlig TONO-vederlag på kr. 18 860,-

_____

Vederlaget beregnes på følgende måte:

Bakgrunnsmusikk/TV på serveringssted:
965 x 12 måneder = kr. 11 580

Nattklubb:
Tillegg for egen nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
Kr. 70 x 104 dager pr. år = kr. 7 280

For overnattingssteder

Antall sengeplasserBakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjonBakgrunnsmusikk/TV på rom
Kr pr mndKr pr mnd
Inntil 50153297
51 – 100217430
101 – 150321647
151 – 200429864
201 – 3006481072
301 – 4008641285
Over 400 sengeplasser/sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

Eksempel OVERNATTINGSSTED

Et overnattingssted med 150 sengeplasser som har åpent året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i fellesarealer/resepsjon, TV på hotellrommene og bakgrunnsmusikk i spisesal/restaurant med 100 sitteplasser, betaler hotellet et årlig TONO-vederlag på kr. 30 476,-

____

Vederlaget beregnes på følgende måte:
Bakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjon
321 x 12 måneder = kr. 3852

Bakgrunnsmusikk/TV på rom
647 x 12 måneder = kr. 7 764

Bakgrunnsmusikk/TV i spisesal/restaurant
965 x 12 måneder = kr. 11 580

Nattklubb
Tillegg for separat nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
Kr. 70 x 104 dager pr. år = Kr. 7 280