Servering og overnatting

Serverings- og overnattingssteder må klarere all musikkfremføring som tilrettelegges for gjestene.

Med serveringssteder menes restaurant, kafè, kro, gatekjøkken, bar, pub, nattklubb og lignende.

Med overnattingssteder menes hotell, motell, pensjonat, camping, hytteutleie og lignende.
Musikkfremføringen må klareres for hver lokalitet (hotellrom/hytte/leilighet, resepsjon, TV-stue, lekerom, treningsrom, spisesal, restaurant, bar og lignende).

Dette skal du betale for:
Bakgrunnsmusikk/TV* på serverings- og overnattingssteder beregnes etter antall sitte-/sengeplasser, samt etter antall måneder stedet har åpent pr. år.
*TV og radiosendinger inneholder musikk, og må derfor også klareres med TONO.

Nattklubb
Dersom det i tillegg til bakgrunnsmusikk er fast innslag av DJ eller annen stemningsskapende musikk, som ikke er fremtredende, beregnes vederlaget etter antall sitteplasser i lokalet og antall dager pr. år.

Spesielle bestemmelser:

  • Hvis det i samme lokalet med bakgrunnsmusikk også er nattklubb, bortfaller vederlaget for bakgrunnsmusikk for det tidsrom det anvendes nattklubb.
  • Takeaway-sted med opptil 5 sitteplasser faktureres kun et minimumsvederlag på kr. 1.445,- pr. år.
  • Konserter og andre events med musikk dekkes ikke av denne avtalen. Se egne bestemmelser: Les mer her.

Finner du ikke den musikkfremføringen eller det området du representerer så kontakt oss på marked@tono.no eller telefon 22 05 72 00 for hjelp og veiledning.

TONOs tariffer

For serveringssteder

Antall sitteplasserBakgrunnsmusikk/TVNattklubb
Kr pr mndKr pr dag
Inntil 5068074
51 – 1001014107
101 – 1501527167
151 – 2001793221
201 – 3002382327
301 – 4002700439
Over 400 sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

Eksempel SERVERINGSSTED

Et serveringssted med 100 sitteplasser som har åpent hver dag året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i restauranten, samt egen separat nattklubb med 50 sitteplasser, betaler restauranten et årlig TONO-vederlag på kr. 19 864,-

_____

Vederlaget beregnes på følgende måte:

Bakgrunnsmusikk/TV på serveringssted:
1014 x 12 måneder = kr. 12 168

Nattklubb:
Tillegg for egen nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
Kr. 74 x 104 dager pr. år = kr. 7 696

For overnattingssteder

Antall sengeplasserBakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjonBakgrunnsmusikk/TV på rom
Kr pr mndKr pr mnd
Inntil 50161312
51 – 100228452
101 – 150338680
151 – 200451908
201 – 3006811126
301 – 4009081350
Over 400 sengeplasser/sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

Eksempel OVERNATTINGSSTED

Et overnattingssted med 150 sengeplasser som har åpent året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i fellesarealer/resepsjon, TV på hotellrommene og bakgrunnsmusikk i spisesal/restaurant med 100 sitteplasser, betaler hotellet et årlig TONO-vederlag på kr. 32 080,-

____

Vederlaget beregnes på følgende måte:
Bakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjon
338 x 12 måneder = kr. 4056

Bakgrunnsmusikk/TV på rom
680 x 12 måneder = kr. 8 160,-

Bakgrunnsmusikk/TV i spisesal/restaurant
1014 x 12 måneder = kr. 12 168

Nattklubb
Tillegg for separat nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
Kr. 74 x 104 dager pr. år = kr. 7 696