Servering/overnatting

Servering/overnatting

Serverings- og overnattingssteder må klarere all musikkfremføring som tilrettelegges for gjestene.

Med serveringssteder menes restaurant, kafè, kro, gatekjøkken, bar, pub, nattklubb og lignende.

Med overnattingssteder menes hotell, motell, pensjonat, camping, hytteutleie og lignende.
Musikkfremføringen må klareres for hver lokalitet (hotellrom/hytte/leilighet, resepsjon, TV-stue, lekerom, treningsrom, spisesal, restaurant, bar og lignende).

Finner du ikke den musikkfremføringen eller det området du representerer så kontakt oss på [email protected] eller telefon
22 05 72 00 for hjelp og veiledning.

Dette skal du betale for:

Bakgrunnsmusikk/TV* på serverings- og overnattingssteder beregnes etter antall sitte-/sengeplasser, samt etter antall måneder stedet har åpent pr. år.
*TV og radiosendinger inneholder musikk, og må derfor også klareres med TONO.

Nattklubb
Dersom det i tillegg til bakgrunnsmusikk er fast innslag av DJ eller annen stemningsskapende musikk, som ikke er fremtredende, beregnes vederlaget etter antall sitteplasser i lokalet og antall dager pr. år.

TONOs tariffer for serveringssteder:

Antall sitteplasser Bakgrunnsmusikk/TV Nattklubb
Kr pr mnd Kr pr dag
Inntil 50 580 62
51 - 100 865 90
101 - 150 1304 142
151 - 200 1532 188
201 - 300 2035 278
301 - 400 2307 374

Over 400 sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.

EKSEMPEL

Serveringsted

Et serveringssted med 100 sitteplasser som har åpent hver dag året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i restauranten, samt egen separat nattklubb med 50 sitteplasser, betaler restauranten et årlig TONO-vederlag på kr. 16 828


Vederlaget beregnes på følgende måte:

 • Bakgrunnsmusikk/TV på serveringssted: 865 x 12 måneder = kr. 10 380
 • Tillegg for egen nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
  Nattklubb: Kr. 62 x 104 dager pr. år = kr. 6 448

TONOs tariffer for overnattingssteder:

Antall sengeplasser Bakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjon Bakgrunnsmusikk/TV på rom
Kr pr mnd Kr pr mnd
Inntil 50 136 265
51 - 100 194 385
101 - 150 287 580
151 - 200 384 775
201 - 300 581 961
301 - 400 775 1152

Over 400 sengeplasser/sitteplasser, tillegg til tabellpris: 15% av vederlag for «301 – 400» for hver påbegynt antall 100 sitteplasser. Påbegynt måned regnes som hel måned.


EKSEMPEL

Overnatting

Et overnattingssted med 150 sengeplasser som har åpent året rundt trenger TONO-tillatelse for musikkfremføringen. For en årlig avtale som inkluderer bakgrunnsmusikk/TV i fellesarealer/resepsjon, TV på hotellrommene og bakgrunnsmusikk i spisesal/restaurant med 100 sitteplasser, betaler hotellet et årlig TONO-vederlag på kr. 30 736


Vederlaget beregnes på følgende måte:

 • Bakgrunnsmusikk/TV i fellesareal/resepsjon: 384 x 12 måneder = kr. 4 608
 • Bakgrunnsmusikk/TV på rom: 775 x 12 måneder = kr. 9 300
 • Bakgrunnsmusikk/TV i spisesal/restaurant: 865 x 12 måneder = kr. 10380
 • Tillegg for separat nattklubb eller pianobar med 50 sitteplasser:
  Nattklubb: Kr. 62 x 104 dager pr. år = Kr. 6 448

Spesielle bestemmelser:

 • Hvis det i samme lokalet med bakgrunnsmusikk også er nattklubb, bortfaller vederlaget for bakgrunnsmusikk for det tidsrom det anvendes nattklubb.
 • Takeaway-sted med opptil 5 sitteplasser faktureres kun et minimumsvederlag på kr. 1.235,- pr. år.
 • Konserter og andre events med musikk dekkes ikke av denne avtalen. Se egne bestemmelser: Les mer her.