Øvrig musikkbruk

Finner du ikke den musikkfremføringen eller det området du representerer så kontakt oss på [email protected] for hjelp og veiledning.

For teater/musikkdramatiske produksjoner vennligst ta kontakt på [email protected] eller 22 05 72 00 for nærmere informasjon.

MUSIKKFREMFØRING I REVYFORESTILLINGER
Minimumsvederlag pr. forestilling 267,-
Andel av brutto billettinntekter over kr. 13 339,- 2%

Skip innenriks:

Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:

Gjennomsnittlig passasjerbelegg Kr. pr. mnd.
Inntil 50 114
Fra 51-75 192
Fra 76-100 264
Fra 101-125 349
Over 126 515

Skip utenriks:

Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd B) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd. C) Bakgrunns-musikk inkl.  tv/video i lugarer Kr. pr. mnd. D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dag E) Kino Kr. pr. dag
Inntil 50 230,- 501,- 611,- 28,- 0,-
Inntil 100 331,- 747,- 908,- 41,- 0,-
Inntil 150 502,- 1 127,- 1 379,- 60,- 0,-
Inntil 200 668,- 1 325,- 1 658,- 81,- 54,-
Inntil 300 831,- 1 760,- 2 172,- 120,- 0,-
Inntil 400 995,- 1 990,- 2 488,- 162,- 74,-
Inntil 500 1 145,- 2 288,- 2 862,- 188,- 0,-
Inntil 600 1 291,- 2 587,- 3 235,- 211,- 0,-
Inntil 700 1 442,- 2 884,- 3 610,- 235,- 0,-
Inntil 800 1 591,- 3 183,- 3 980,- 261,- 0,-
Inntil 900 1 740,- 3 482,- 4 354,- 286,- 0,-
Inntil 1000 1 890,- 3 781,- 4 724,- 308,- 90,-

For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.

Busser

Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:

Kr 1 318,-  pr. buss pr. år

Fly/helikoptre

Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.

Boarding-musikk:

Kr 4 171 pr. fly pr. år

Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:

Inntil 100

51

101-200

94,44

Over 200

112,85

Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (utenfor Europa):

Inntil 100

59,89

101-200

116,24

Over 200

161,29

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert.
Mer om denne avtalen finner du her.

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet.
Dersom et arrangementet med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse.

Kirkekonserter uten religiøs forkynnelse beregnes etter konsert-tariffene,  ut ifra billettinntekter eller antall publikum ved gratiskonserter. Kollekt regnes ikke som inngangspenger/billettsalg, og trengs ikke meldes inn.

Enkeltarrangement kan søkes her.

Gudstjeneste- og musikkandaktrapporter skal fylles ut av menigheten, og sendes inn til TONO hvert kvartal.

  Rapporteringsskjema for gudstjeneste

  Rapporteringsskjema for musikkandakt

  Rapporteringsskjema for konserter/live-arrangementer (fylles ut halvårlig)

For musikkfremføring som faller utenfor avtalen eller mer info, kontakt oss på [email protected].

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi.

Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole.
Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett.

Ta kontakt for TONO-tillatelse av forhold utenfor avtalen, om kommunene du representerer ikke har inngått slik avtale eller om du ønsker mer informasjon.

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent.

Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år

Inntil 25 linjer/antall på vent: Kr 1 241,-
Utover 25/antall på vent, pr. stk: Kr 37,15

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer.

Til OPPLYSNINGSSKJEMA

Bakgrunnsmusikk

Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på kr. 10.60- pr. kvm. pr. år. 

(gruppetreningsarealet skal ikke medregnes ved beregning av bakgrunnsmusikkarealet).

Gruppetrening

Med gruppetrening menes aerobic, spinning, dansegrupper, TRX-grupper og lignende. Du betaler vederlag etter hvor mange deltagere du har pr. gruppetreningstime.

Mindre enn 10 Kr 9,02
10 – 19 Kr 14,43
Over 20 29,61

Lydfesting:

Hvis instruktørene dine kopierer musikk og lager egne CD-plater, mp3, DVD’er osv for bruk i sine gruppetreningstimer må du betale et lydfestingsvederlag til NCB.
Dette kan du enkelt få tillatelse til gjennom TONO. Lydfestingsvederlaget gjelder for et kalenderår og er på kr. 125,45 pr instruktør.

Fyll ut skjema under for avtale. Ta kontakt dersom du trenger hjelp eller har andre spørsmål. 

Sirkus

Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger

Vederlag pr. forestilling

Gruppe Antall plasser Kr pr. forestilling
1 Inntil 500 155,50
2 501 – 1 000 249,50
3 1 001 – 2 000 328,-
4 Over 2000 426,-

Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten.

Tivoli

Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg.

1. Innspilt bakgrunnsmusikk

Gruppe Kjøreinnretninger med musikk Kr pr. spilledag
1 Inntil 5 155,50
2 Over 5 246,50

2. Show/dans

Andel av brutto billettinntekt: 5%
Minimumsvederlag pr. dag: 464,-

Musikk på arbeidsplassen

Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk.

TONO-satser

Antall ansatte kr. pr mnd
0 – 30 0
31 – 50 105
51 – 75 157
76 – 100 204
101 – 150 308
151 – 200 408
201 – 250 512
251 – 300 607

Over 300 ansatte, tillegg til tabellpris: Kr 607,- for hver påbegynt antall 40 ansatte

Vederlaget gjelder kun for ansatte som har tilgang til musikk i arbeidstiden. Vederlaget er uavhengig av omfanget av musikkfremføringen.


Kunderom

med reklamevideo m/musikk/musikkvideo eller annen bakgrunnsmusikk
Kr 1 235 pr. år pr. enhet


TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg

Antall besøkende pr år/sesong Vederlag per år/sesong (kr)
Maks 10 000 1 859
10 001-100 000 9 283
100 001-200 000 13 614
200 001-300 000 19 800
300 001-400 000 27 225
400 001-500 000 34 651
500 001 eller flere 34 651 kr + 0,08 kr per besøkende over dette.