Finner du ikke den musikkfremføringen eller det området du representerer så kontakt oss på [email protected] for hjelp og veiledning.

For teater/musikkdramatiske produksjoner vennligst ta kontakt på [email protected] eller 22 05 72 00 for nærmere informasjon.

MUSIKKFREMFØRING I REVYFORESTILLINGER/% / kr
Minimumsvederlag pr. forestilling 251,00
Andel av brutto billettinntekter 2%

Skip innenriks:

Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:

Gjennomsnittlig passasjerbelegg Kr. pr. mnd.
Inntil 50 106,09
Fra 51-75 180,25
Fra 76-100 248,23
Fra 101-125 327,54
Over 126 485,13

Skip utenriks:

Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd B) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd. C) Bakgrunns-musikk inkl.  tv/video i lugarer Kr. pr. mnd. D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dag E) Kino Kr. pr. dag
Inntil 50 230,- 501,- 611,- 28,- 0,-
Inntil 100 331,- 747,- 908,- 41,- 0,-
Inntil 150 502,- 1 127,- 1 379,- 60,- 0,-
Inntil 200 668,- 1 325,- 1 658,- 81,- 54,-
Inntil 300 831,- 1 760,- 2 172,- 120,- 0,-
Inntil 400 995,- 1 990,- 2 488,- 162,- 74,-
Inntil 500 1 145,- 2 288,- 2 862,- 188,- 0,-
Inntil 600 1 291,- 2 587,- 3 235,- 211,- 0,-
Inntil 700 1 442,- 2 884,- 3 610,- 235,- 0,-
Inntil 800 1 591,- 3 183,- 3 980,- 261,- 0,-
Inntil 900 1 740,- 3 482,- 4 354,- 286,- 0,-
Inntil 1000 1 890,- 3 781,- 4 724,- 308,- 90,-

For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.

Busser

Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:

Kr 1 241,-  pr. buss pr. år

Fly/helikoptre

Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.

Boarding-musikk:

Kr 3 707,55 pr. fly pr. år

Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:

Inntil 100

47,21

101-200

91,69

Over 200

109,56

Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (minst én destinasjon utenfor Europa):

Inntil 100

56,46

101-200

109,56

Over 200

152,03

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert.
Mer om denne avtalen finner du her.

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet.
Dersom et arrangementet med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse.

Kirkekonserter uten religiøs forkynnelse beregnes etter konsert-tariffene,  ut ifra billettinntekter eller antall publikum ved gratiskonserter. Kollekt regnes ikke som inngangspenger/billettsalg, og trengs ikke meldes inn.

Enkeltarrangement kan søkes her.

Gudstjeneste- og musikkandaktrapporter skal fylles ut av menigheten, og sendes inn til TONO hvert kvartal.

Rapporteringsskjema for gudstjeneste

 Rapporteringsskjema for musikkandakt

 Rapporteringsskjema for konserter/live-arrangementer (fylles ut halvårlig)

For musikkfremføring som faller utenfor avtalen eller mer info, kontakt oss på [email protected].

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi.

Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole.
Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett.

Ta kontakt for TONO-tillatelse av forhold utenfor avtalen, om kommunene du representerer ikke har inngått slik avtale eller om du ønsker mer informasjon.

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent.

Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år

Inntil 25 linjer/antall på vent: Kr 1 168,-
Utover 25/antall på vent, pr. stk: Kr 35,02

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer.

Til OPPLYSNINGSSKJEMA

Bakgrunnsmusikk

Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på kr. 9.99.- pr. kvm. pr. år. 

(gruppetreningsarealet skal ikke medregnes ved beregning av bakgrunnsmusikkarealet).

Gruppetrening

Med gruppetrening menes aerobic, spinning, dansegrupper, TRX-grupper og lignende. Du betaler vederlag etter hvor mange deltagere du har pr. gruppetreningstime.

Mindre enn 10 Kr 8,50
10 – 19 Kr 13,60
Over 20 27,91

Lydfesting:

Hvis instruktørene dine kopierer musikk og lager egne CD-plater, mp3, DVD’er osv for bruk i sine gruppetreningstimer må du betale et lydfestingsvederlag til NCB.
Dette kan du enkelt få tillatelse til gjennom TONO. Lydfestingsvederlaget gjelder for et kalenderår og er på kr. 125,45 pr instruktør.

Fyll ut skjema under for avtale. Ta kontakt dersom du trenger hjelp eller har andre spørsmål. 

Sirkus

Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger

Vederlag pr. forestilling

Gruppe Antall plasser Kr pr. forestilling
1 Inntil 500 155,50
2 501 – 1 000 249,50
3 1 001 – 2 000 328,-
4 Over 2000 426,-

Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten.

Tivoli

Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg.

1. Innspilt bakgrunnsmusikk

Gruppe Kjøreinnretninger med musikk Kr pr. spilledag
1 Inntil 5 155,50
2 Over 5 246,50

2. Show/dans

Andel av brutto billettinntekt: 5%
Minimumsvederlag pr. dag: 464,-

Musikk på arbeidsplassen

Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk.

TONO-satser
Antall ansatte kr. pr år
0 – 30 0,00
31 – 50 1 168,08
51 – 75 1 767,48
76 – 100 2 305,20
101 – 150 3 482,40
151 – 200 4 604,16
201 – 250 5 784,48
251 – 300 6 853,68

Over 300 ansatte, tillegg til tabellpris: Kr 611,88 for hver påbegynt antall 40 ansatte

Vederlaget gjelder kun for ansatte som har tilgang til musikk i arbeidstiden. Vederlaget er uavhengig av omfanget av musikkfremføringen.


Kunderom

med reklamevideo m/musikk/musikkvideo eller annen bakgrunnsmusikk
Kr 1 168,08 pr. år pr. enhet


TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg

Antall besøkende pr år/sesong Vederlag per år/sesong (kr)
Maks 10 000 1 751,00
10 001-100 000 8 748,92
100 001-200 000 12 831,74
200 001-300 000 18 662,57
300 001-400 000 25 661,42
400 001-500 000 32 660,27
500 001 eller flere 32 660,27 kr + 0,08 kr per besøkende over dette.