Øvrig musikkbruk

For teater/musikkdramatiske produksjoner vennligst ta kontakt på [email protected] eller 22 05 72 00 for nærmere informasjon.

MUSIKKFREMFØRING I REVYFORESTILLINGER
Minimumsvederlag pr. forestilling 273,-
Andel av brutto billettinntekter over kr. 13 606,- 2%

Skip innenriks:

Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:

Gjennomsnittlig passasjerbelegg Kr. pr. mnd.
Inntil 50 117
Fra 51-75 196
Fra 76-100 270
Fra 101-125 356
Over 126 526

Skip utenriks:

Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kino A) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mnd B) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd. C) Bakgrunns-musikk inkl.  tv/video i lugarer Kr. pr. mnd. D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dag E) Kino Kr. pr. dag
Inntil 50 230,- 501,- 611,- 28,- 0,-
Inntil 100 331,- 747,- 908,- 41,- 0,-
Inntil 150 502,- 1 127,- 1 379,- 60,- 0,-
Inntil 200 668,- 1 325,- 1 658,- 81,- 54,-
Inntil 300 831,- 1 760,- 2 172,- 120,- 0,-
Inntil 400 995,- 1 990,- 2 488,- 162,- 74,-
Inntil 500 1 145,- 2 288,- 2 862,- 188,- 0,-
Inntil 600 1 291,- 2 587,- 3 235,- 211,- 0,-
Inntil 700 1 442,- 2 884,- 3 610,- 235,- 0,-
Inntil 800 1 591,- 3 183,- 3 980,- 261,- 0,-
Inntil 900 1 740,- 3 482,- 4 354,- 286,- 0,-
Inntil 1000 1 890,- 3 781,- 4 724,- 308,- 90,-

For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.

Busser

Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:

Kr 1 345,-  pr. buss pr. år

Fly/helikoptre

Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.

Boarding-musikk:

Kr 4 171 pr. fly pr. år

Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:

Inntil 100 seter

53

101-200 seter

97

Over 200 seter

116

Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (utenfor Europa):

Inntil 100 seter

62

101-200 seter

119

Over 200 seter

165

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert.
Mer om denne avtalen finner du her.

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet.

TONO har i mai 2021 lansert en digital rapporteringsløsning for seremonier.
  Veiledning for digital rapportering av seremonier

Dersom et arrangementet med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse.

Kirkekonserter uten religiøs forkynnelse beregnes etter konsert-tariffene,  ut ifra billettinntekter eller antall publikum ved gratiskonserter. Kollekt regnes ikke som inngangspenger/billettsalg, og trengs ikke meldes inn.

Enkeltarrangement kan søkes her.

Gudstjeneste- og musikkandaktrapporter skal fylles ut av menigheten, og sendes inn til TONO hvert kvartal.

  Rapporteringsskjema for gudstjeneste

  Rapporteringsskjema for musikkandakt

  Rapporteringsskjema for konserter/live-arrangementer (fylles ut halvårlig)

For musikkfremføring som faller utenfor avtalen eller mer info, kontakt oss på [email protected].

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi.

Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole.
Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett.

Ta kontakt for TONO-tillatelse av forhold utenfor avtalen, om kommunene du representerer ikke har inngått slik avtale eller om du ønsker mer informasjon.

Beregnes etter kapasitet på sentralbord; Antall linjer eller maksimalt antall på vent.

Ventemusikk over telefon, vederlag pr. år

Inntil 25 linjer/antall på vent: Kr 1 266,-
Utover 25/antall på vent, pr. stk: Kr 37,89

Driver du treningssenter eller danseopplæring må du betale TONO-vederlag for musikkbruk ved gruppetreningstimer, bakgrunnsmusikk i fellesarealer og eventuelt et lydfestingsvederlag hvis instruktørene dine lager egenproduserte CD-plater, dvd, mp3 osv til gruppetreningstimer.

Til OPPLYSNINGSSKJEMA

Bakgrunnsmusikk

Med bakgrunnsmusikk menes musikk som gjøres tilgjengelig for publikum i styrketreningsrom, garderober, resepsjonsområde osv. Bakgrunnsmusikk beregnes med en fast sats på kr. 10.60- pr. kvm. pr. år. 

(gruppetreningsarealet skal ikke medregnes ved beregning av bakgrunnsmusikkarealet).

Gruppetrening

Med gruppetrening menes aerobic, spinning, dansegrupper, TRX-grupper og lignende. Du betaler vederlag etter hvor mange deltagere du har pr. gruppetreningstime.

Mindre enn 10 Kr 9,20
10 – 19 Kr 14,72
Over 20 30,20

Lydfesting:

Hvis instruktørene dine kopierer musikk og lager egne CD-plater, mp3, DVD’er osv for bruk i sine gruppetreningstimer må du betale et lydfestingsvederlag til NCB.
Dette kan du enkelt få tillatelse til gjennom TONO. Lydfestingsvederlaget gjelder for et kalenderår og er på kr. 137 pr instruktør.

Fyll ut skjema under for avtale. Ta kontakt dersom du trenger hjelp eller har andre spørsmål. 

Sirkus

Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger

Vederlag pr. forestilling

Gruppe Antall plasser Kr pr. forestilling
1 Inntil 500 158,50
2 501 – 1 000 254,50
3 1 001 – 2 000 334,59,-
4 Over 2000 434,50,-

Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten.

Tivoli

Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg.

Årspris: 3 454,-

Musikk på arbeidsplassen

Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk.

TONO-satser

Antall ansatte kr. pr mnd
0 – 30 0
31 – 50 108
51 – 75 161
76 – 100 209
101 – 150 315
151 – 200 417
201 – 250 523
251 – 300 620

Over 300 ansatte, tillegg til tabellpris: Kr 55.18,- for hver påbegynt antall 40 ansatte

Vederlaget gjelder kun for ansatte som har tilgang til musikk i arbeidstiden. Vederlaget er uavhengig av omfanget av musikkfremføringen.


Kunderom

med reklamevideo m/musikk/musikkvideo eller annen bakgrunnsmusikk
Kr 1 260 pr. år pr. enhet


TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg

Antall besøkende pr år/sesong Vederlag per år/sesong (kr)
Maks 10 000 1 897
10 001-100 000 9 469
100 001-200 000 13 887
200 001-300 000 20 196
300 001-400 000 27 770
400 001-500 000 35 345
500 001 eller flere 35 345 kr + 0,08 kr per besøkende over dette.