TONO-hjelpen

Hver dag mottar medlemsservice en rekke henvendelser og spørsmål om TONO. Her har vi samlet de vanligste i en oversiktlig TONO-hjelp.
Finner du ikke svar på ditt spørsmål her, er du selvfølgelig velkommen å kontakte medlemsservice så skal vi forsøke hjelpe deg så fort vi kan.

Velg en egnet kategori under, eller søk blandt alle spørsmålene samlet.

Kunder og utøvere i subsidiert pulje fremføringsår 2016

Hva er subsidierte konserter?

Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler.

Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler fra blant annet uidentifiserte verk. Puljen omfatter blant annet konserter med orkesterselskapene, i musikkforeninger, mv.

For at konserter arrangert av den enkelte konsertarrangør kan komme i denne puljen er det et overordnet kriterium at det spilles partiturmusikk eller lignende verk, som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de enkleste former og hvor komponisten via sitt partitur har en høy grad av kontroll over enhver fremføring. TONOs styre har utarbeidet adgangskriterier til subsidiert avregningspulje.

 

Kunder av TONO i subsidiert pulje

AKSIOM ENSEMBLE
BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER
BIT20 ENSEMBLE
BLACK BOX TEATER
BOREALIS FESTIVALEN
DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE
DET NORSKE KAMMERORKESTER
DET NORSKE SOLISTKOR
EDVARD GRIEG MUSEUM
ELECTRIC AUDIO UNIT
FESTSPILLENE I BERGEN
FESTSPILLENE I ELVERUM
FESTSPILLENE I NORD-NORGE
FORSVARETS REGNSKAPSADMINISTRASJON
HARDANGER MUSIKKFEST
KILDEN TKS (KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER)
KLASSISK
KON-TIKI KAMMERMUSIKKFESTIVAL
LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST
NORD-NORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER
NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST
NRK KRINGKASTINGSORKESTRET
NORSKE SYMFONIORKESTRES LANDSFORBUND
NOTAM
NY MUSIKK
OSLO KAMMERMUSIKK FESTIVAL
RISØR KAMMERMUSIKKFEST
SONJA HENIE OG NIELS ONSTAD STIFTELSE
STAVANGER SYMFONIORKESTER
STIFTELSEN INTERN. CHAMBER MUSIC FESTIVAL
STIFTELSEN OSLO-FILHARMONIEN
TRONDHEIM KAMMERMUSIKK FESTIVAL
TRONDHEIM SYMFONIORKESTER
ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC
VESTFOLD FESTSPILLENE AS

 

Utøvere som blir avregnet som del av subsidiert pulje

AKSIOM ENSEMBLE
ARKTISK SINFONIETTA
AVGARDE
ASAMISIMASA
BERGEN DOMKOR
BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER
BIT20 ENSEMBLE
DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE
DET NORSKE KAMMERORKESTER
DET NORSKE SOLISTKOR
ELECTRIC AUDIO UNIT
ENSEMBLE ALLEGRIA
ENSEMBLE DENADA
ENSEMBLE ERNST
ENSEMBLE NEON
FORSVARETS MUSIKKORPS NORD-NORGE
FORSVARETS STABSMUSIKKORPS
KONGELIGE NORSKE MARINES MUSIKKORPS
KORK (KRINGKASTINGSORKESTERET)
KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER
LUFTFORSVARETS MUSIKKORPS
MIN ENSEMBLET
NORDIC VOICES
OSLO FILHARMONISKE ORKESTER
PINQUINS
POING
SCHEEN JAZZORKESTER
SISU
SJØFORSVARETS MUSIKKORPS
STAVANGER SYMFONIORKESTER
TELEMARK KAMMERORKESTER
TRONDHEIM JAZZORKESTER
TRONDHEIM SINFONIETTA
TRONDHEIM SYMFONIORKESTER
TRONDHEIMSOLISTENE
TØYEN FIL OG KLAFFERI


Åpne denne artikkel i ny side
Søknadsskjema for musikkforlag

Her finner du søknad om forvaltningskontrakt med TONO for musikkforlag.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva innebærer det at jeg er medlem i TONO?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO overlater du som opphavsmann til TONO/NCB å forvalte dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer og lydfestinger av dine musikkverk i stedet for at du gjør det selv.
TONO sørger for at du får betalt når musikken brukes i offentlig sammenheng (konserter, radio/TV etc.) genom avtaler med de forskjellige musikkbrukerne.

Lydfestingene, dvs innspilling av dine verk på f.eks CD, DVD, film, video, digitale medier mv, forvaltes av NCB.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva koster det å være med i TONO?

Det koster ingenting å melde seg inn i TONO.
Vi krever inn, og utbetaler, vederlag non-profit, men trekker en administrasjonsprosent/år før avregningene utbetales.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva er forskjellen på TONO og Gramo, og kan jeg være med begge steder?

TONO avregner offentlig fremføring/utgivelse til komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  Gramo gjør det samme for innspilt musikk, men til artister, produsenter og plateselskaper.  Dette er i utgangspunktet ulike yrkesgrupper, med vern i ulike områder innen opphavsretten. Dersom du er en artist som også skriver din musikk selv, er det naturlig at du er medlem begge steder.

Mange av TONOs kunder vil for øvrig også være kunder av Gramo.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva er forskjellen på TONO og NCB?

TONO forvalter dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer av dine musikkverk. Det betyr at det er TONO som sørger for at du får betalt når verkene dine blir spilt på konsert, radio og TV.
NCB forvalter dine økonomiske rettigheter i forbindelse med lydfestingen av dine musikkverk. Det er NCB som avregner de såkalte mekaniske rettighetene, herunder f.eks platesalg, audiovisuelle produksjoner, digitale tjenester mv.

Når du signerer forvaltningskontrakten, blir du med i både TONO og NCB.

Kontaktinformasjon til NCB:
Telefon: 800 56 627
E-post gjeldende CD-utgivelse: [email protected]
E-post gjeldende filmproduksjon: [email protected]


Åpne denne artikkel i ny side
Trekker TONO skatt på avregningen?

Nei. TONO er innberetningspliktig, men ikke trekkpliktig. Det betyr at vi kan avregne og utbetale penger uten å trekke skatt, men vi må innberette beløpet til skattemyndighetene. Avregning skattelegges som virksomhetsinntekt og innberettes i kode 401.
Har du spørsmål rundt beskattning, ta kontakt med ditt lokale ligningskontor.


Åpne denne artikkel i ny side
Kan TONO hjelpe meg ved tvister?

Nei. TONO er ingen rettsmessig instans og har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom to parter i saker som gjelder eksempelvis plagiat og lignende opphavsrettstvister. Vi må være nøytrale når det dreier seg om tvister mellom rettighetshavere, og tvister mellom forlag og rettighetshavere, da vi forvalter samme rettigheter for begge parter. Dette gjelder også selv om den ene parten ikke er medlem i TONO.

Det er også i denne sammenheng verdt å nevne at TONO kun forvalter rettighetshavernes økonomiske rettigheter, ikke de idéelle.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva menes med et verk?

Et verk er i TONO-sammenheng et musikkstykke/en låt du selv har medvirket i som komponist, tekstforfatter og/eller arrangør.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvorfor må jeg anmelde verk til TONO?

TONO bruker dine verkanmeldelser som grunnlag for avregning. For at vi skal kunne avregne og utbetale vederlag for din musikk må du sende inn verkanmeldelse for hvert og et av dine verk via TONOs webtjenester.
En verkanmeldelse bør gjøres senest i forbindelse med fremføring eller utgivelse, og skal inneholde informasjon om verkets rettighetshavere og deres innbyrdes prosentfordeling.
Du skal ikke sende inn dokumentasjon på verket til oss. Unntaket er dersom du anmelder et arrangement av et fritt verk hvor du ønsker vurdering av høyere andel enn det som gis i TONOs fordelingsplan.


Åpne denne artikkel i ny side
Skal jeg sende inn dokumentasjon?

Nei, i utgangspunktet ikke.
TONO har en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir sendt et krav om at verksdokumentasjon på de utvalgte verkene ettersendes. Denne ordningen er opprettet for å sikre at anmeldte verker har verkshøyde i henhold til TONOs fordelingsplan, og for å sikre at det ikke har blitt benyttet eksisterende musikk/tekst uten tillatelse.

Har du arrangert/bearbeidet fri musikk og ønsker en høyere andel enn det fordelingsplanen gir i delvis frie verker, må du derimot sende inn dokumentasjon.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvordan fordeles prosenter mellom opphavsmennene i et verk?

Opphavspersoner kan fritt avtale en fordeling som anmeldes til TONO. Angir man en avtalt fordeling i verkanmeldelsen, vil den fordelingen gjelde uavhengig av hvilken rolle rettighetshaveren har i verket.
Hvis det ikke er avtalt en spesiell fordeling, blir fordelingsplanens § 15 tabell I lagt til grunn. Avgjørende for fordelingen blir da hver opphavspersons rolle i verket. Merk at for delvis frie verk kan avtalt fordeling mellom vernede rettighethsavere kun gjøres for de beskyttede andelene. Se tabell II a og b samt III a og b i TONOs fordelingsplan.

(Rollekoder brukt i en verkanmeldelse: C = Komponist, A = Tekstforfatter, CA = Komponist og tekstforfatter, AR = Arrangør, SA = Oversetter).


Åpne denne artikkel i ny side
Hvordan beskytter jeg mine verk mot ulovlig fremføring og plagiering?

Åndsverkloven beskytter opphavspersonens ideelle og økonomiske rettigheter i sine verk. Hvis du er redd for at musikken din skal bli plagiert, bør du sørge for å kunne dokumentere at du laget musikken først. En måte å gjøre dette på er å sende noter/opptak rekommandert til deg selv. Postverkets datostempel er en bekreftelse av dato, så lenge forseglingen ikke er brutt. TONO arkiverer ikke noter/opptak.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva betyr det at et verk er fritt?

Ifølge norsk lov om opphavsrett, er vernetiden for åndsverk 70 år etter opphavspersonens død. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser.


Åpne denne artikkel i ny side
Kan jeg gi fra meg et verk gratis når jeg er TONO-medlem?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO overlater du som opphavsmann til TONO å forvalte dine fremføringsrettigheter og lydfestingsrettigheter i stedet for at du gjør det selv. Du er da forpliktet til å følge forvaltningskontrakten og dens gjeldende regler (§2 og 5).
Man kan i utgangspunktet ikke si ja til gratis bruk av egne verk i for eksempel filmproduksjoner eller innspillinger. For mer informasjon vedrørende slik bruk, ta kontakt med NCB for tariffer og særskilte regler.


Åpne denne artikkel i ny side
Kan jeg søke TONO om tillatelse til å arrangere eller oversette et verk?

Nei. Du må få tillatelse fra opprinnelig rettighetshaver til å skape din egen versjon av en annens verk. En slik tillatelse innebærer imidlertid ikke automatisk at du som arrangør eller oversetter får en andel av vederlaget som TONO/NCB avregner. Det skal klart fremgå av tillatelsen at du er tildelt slik andel. TONO kan være behjelpelig med kontaktinformasjon til original rettighetshaver.


Åpne denne artikkel i ny side
Kan jeg bruke noen takter fra et annet verk?

Dersom det handler om et vernet verk, kan du gjøre det, men kun dersom du har innhentet tillatelse fra de som har rettighetene på verket på forhånd. Er verket ikke lenger opphavsrettslig vernet, dvs. at opprinnelige opphavspersoner har vært døde lenger enn 70 år, kan du fritt bruke materialet. Vi hjelper deg gjerne med å finne frem til hvem du må kontakte for dette.

Har du samplet noe fra en innspilling, må du, i tillegg til tillatelse fra opphavspersonene, også klarere utøver-/artistrettighetene til de som spiller på opptaket og innspillingsrettighetene til den som eier originalinnspillingen (masterkopien). Ofte er dette et plateselskap. Kontakt dem direkte for nærmere informasjon.


Åpne denne artikkel i ny side
Jeg ønsker å bruke innspilt musikk. Hva gjør jeg?

Hvis du bruker musikk som er lastet ned fra nett eller er hentet fra en cd, så må du i tillegg til TONO-klarering innhente tillatelse fra plateselskap / artist for å få lov til bruke deres innspilling. Kontakt dem for nærmere informasjon.


Åpne denne artikkel i ny side
Fremføre eller gi ut coverversjoner

TONO/NCB gir tillatelse til offentlig fremføring og innspilling av beskyttet musikk på vegne av opphavsmannen. Merk dog at førstegangsutgivelse er forbeholdt opphavsmannen selv, med mindre det avtales noe annet.
NB! Dette forutsetter at du ikke har gjort endringer i tekst/melodi av andre låtskrivere, da dette krever tillatelse fra original rettighetshaver.


Åpne denne artikkel i ny side
Trommisen i bandet har sluttet. Kan jeg overføre hans prosenter i verket til oss andre?

Ønsker man å fjerne rettighetshavere fra verk som allerede er registrert i TONO, kreves skriftlig samtykke.
Det er viktig å skille på utøvere og opphavspersoner, og huske på at man skal registrere de faktiske rettighetshaverne, altså de som har medvirket til å lage tekst/musikk, på hvert verk. Dersom en rettighetshavere slutter i et band, opphører ikke vedkommendes rett til avregning når åndsverket han har bidratt til fremføres.
Husk også at utøvende musikere/artister får avregning gjennom Gramo, dersom de er medlemmer der.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva er forskjellen på store og små rettigheter?

Uttrykket «store rettigheter» brukes i forbindelse med dramatisk fremføring av et verk (f.eks. opera, operette, teater, musikal, skuespill, pantomime, ballett o.l.).
TONO forvalter i utgangspunktet ikke store rettigheter og det er også utenfor gjensidighetsavtalen med våre søsterselskaper.

Dersom enkeltstående ikke-musikkdramatiske verk (små rettigheter) brukes i en dramatisk sammenheng oppstår en dramatisk fremføring (store rettigheter). Dersom et musikkdramatisk verk tas ut av sin sammenheng og presenteres i utdrag og/eller som en konsertfremføring, er dette å betrakte som små rettigheter. TONO har på dette området inngått en særlig avtale med Teaterforbundet, som gjør at TONO-rettighetshavere likevel ikke trenger å forhandle direkte for fremføringer som settes opp i regi av disse.

Det er mulig å inngå en tilleggskontrakt med TONO pr. verk for forvaltning av store rettigheter. Alle rettighetshavere i verket må da inngå slik avtale.
Kontakt medlemsservice dersom du ønsker å inngå slik tilleggskontrakt. Merk at denne da kun gjelder i Norge.


Åpne denne artikkel i ny side
Når får jeg avregning for min konsert?

Konserter avregnes en gang per år, på høsten (september/oktober). Denne avregningen inneholder konserter fra hele kalenderåret (1. januar-31. desember) fra året før.
Spilte du konserter i fjor, avregnes de i år. Spilte du i år, avregnes de neste år.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvordan avregner TONO vederlag på ulike områder?

Lurer du på hvordan vederlaget beregnes på de ulike fremføringsområdene? Her kan du lese om TONOs avregningsmodell.

 


Åpne denne artikkel i ny side
Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan avregningsbeløpet beregnes for ulike type konserter.

Vederlagsbestemte konserter
Vi starter med å summere opp beregningen i to formler:

1: Poeng konsert (a) * verkets spilletid (b) / konsertens spilletid (c) = Poeng verk (d)

2: Poeng verk (d) * poengverdi (e) * andel i verket (f) = avregningbeløp (g)

a) Poeng konsert
Det første man må vite er hvor mange poeng som konserten er tildelt. Poengene avhenger av vederlaget som kunden har betalt og tilsvarer vederlag dividert med antall konserter og hvor summen forhøyes opp til nærmeste 100 kroner. Minste poengtildeling er 1000 og maksimal poengtildeling er 10 000. Vær også oppmerksom på at antall konsertpoeng blir redusert i tilfeller hvor det er avholdt fire eller flere konserter av samme utøver på samme spillested når utgangspunktet er laveste poengtildeling på 1000.

Eksempel: Er det betalt inn kr 1750 for en enkeltstående konsert, blir antall konsertpoeng 1800.

b) Verkets spilletid
Det neste man må vite er den fremførte spilletiden for det verk man ønsker å beregne avregningsbeløp for.

Eksempel: Verket har en fremført spilletid på 3 minutter.

c) Konsertens spilletid
Det siste man trenger for å beregne antall poeng for verket er konsertens samlede musikkvarighet. Dersom den samlede musikkvarigheten er mindre enn 40 minutter, settes musikkvarigheten til 40 minutter.

Eksempel: Den samlede musikkvarigheten er 40 minutter.

d) Poeng verk
I vårt eksempel blir antall poeng for verket 1800 (a) * 3 (b) / 40 (c) = 135 (d)

Dersom summen har desimaler, avrundes antall poeng til heltall.

e) Poengverdi
Det neste man må vite er poengverdien i vederlagsbestemt konsertpulje. Den er beregnet ut fra hvor mye penger det totalt er til fordeling i puljen dividert med antall poeng totalt. For fremføringer i 2009 ble poengverdien 1,81481.

f) Andel i verket
Det siste man trenger er å vite hvilken andel man har i verket.

Eksempel: Din andel i verket er 50 %.

g) AvregningsbeløpAvregningsbeløpet blir så 135 (d) * 1,81481 (e) * 0,5 (f – din prosentandel i verket, gjort om til desimaltall) = kr 122,50 (g)

Lavtariff konserter
Dette er konserter hvor det i utgangspunktet ikke kreves rapporter fra kunde pga særlig lav tariff (for eks. hoteller og restauranter). I tilfeller hvor medlemmene innsender musikkrapport for fremføring på slike steder, tildeles konserten 300 poeng som utgangspunkt. Reglene videre følger samme prinsipper som vederlagsbestemte konserter.

Subsidierte konserter
Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Her gjelder en fast poengtildeling på 1250 poeng. Visse konserter, for eksempel elevkonserter på musikkhøgskolene tildeles 500 poeng. Beregningen er for øvrig lik som for vederlagsbestemt med unntak av to ting: 1) Poengverdien er høyere og 2) En reduksjonsfaktor gjelder dersom verket har blitt avregnet i subsidiert pulje to eller flere ganger tidligere.

Gudstjenester og musikkandakter
Gudstjenester og musikkandakter tildeles i utgangspunktet fast 1000 poeng. Reglene videre følger samme prinsipper som vederlagsbestemte konserter.


Åpne denne artikkel i ny side
Spilling i radio/TV

TONO mottar hver dag rapporter fra TV-selskaper og radiostasjoner på både live og avspilt musikk. Du som opphavsperson trenger derfor ikke å rapportere dette til oss.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvor mye får jeg for en avspilling på radio?

Det går ikke å svare noe eksakt på dette, da minuttverdien varierer på de ulike kanalene – også innenfor samme kringkaster. Det kommer også an på om du spilte live, eller om låten ble avspilt mekanisk.
Først når alle fremføringer for den gjeldende avregningsperioden er registrert, kan minuttverdien beregnes. For å allikevel få en pekepinn på en cirkaverdi, kan du sjekke oversikten over siste års minuttverdier som du finner når du logger inn på Mitt TONO.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvordan registrerer jeg urfremføring?

Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en egen urfremføringsavregning som finner sted i desember året etter selve fremføringen.
Du trenger derfor ikke å registrere urfremføringen separat.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvordan beregnes urfremføringstillegget?

Beregningen av urfremføringstillegget tar utgangspunkt i avregningsbeløpet for den opprinnelige fremføring. Dette beløpet multipliseres med en såkalt ur-faktor, som varierer for hvert fremføringsområde.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvorfor er minuttverdien høyere på P1 enn P3?

De tre NRK-kanalene tildeles et like stort fordelingsbeløp. Antall fremførte minutter totalt per kanal og andelen levende fremføringer i forhold til mekaniske fremføringer varierer, og skaper ulik minuttverdi for kanalene.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva er forskjellen på levende og mekanisk på radio/TV?

En fremføring avregnes som mekanisk når musikkverket blir avspilt fra en plate, cd, mc, musikkvideo etc.

En fremføring er levende når det er en liveopptreden og/eller når fremføringen skjer til playback. Det er dessuten et krav at kringkastingsselskapet har produsert utsendelsen. For utsendelser som ikke er produsert av kringkastingsselskapet avregnes det som levende fremføring dersom utsendelsen er direktesendt (dette gjelder også eventuelle repriser). Det er imidlertid kun de to første gangene utsendelsen/produksjonen vises, at vi avregner fremføringene som levende (gjelder pr kanal). Eventuelle etterfølgende sendinger avregnes som mekanisk fremføring.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvorfor avregnes ikke kanaler som TV3 og Viasat 4?

Disse kanalene avregnes, men ikke direkte fra TONO. Kanelene ligger under engelsk territorium og avregnes derfor fra vårt engelske søsterselskap PRS For Music.

Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.


Åpne denne artikkel i ny side
Spilling i utlandet

Dersom musikken din blir fremført på radio/TV i utlandet, trenger du ikke å rapporte dette til oss da dette går gjennom vår gjensidighetsavtale med søsterselskapene rundt om i verden. Du bør være obs på at mange av TONO-selskapene bruker såkalt «sampling», som i dette tilfellet betyr at de mottar spillelister for TV/radio for noen uker/år. Disse ukene skal representere hele året, og gi et statistisk grunnlag for avregning. Det er kun dersom verket ditt er med i uttrekket som du vil motta avregning.

Har du spilt live i utlandet, ser vi gjerne at du rapporterer dette til oss, slik at vi kan følge det opp med vårt søsterselskap. Konserter i utlandet rapporterer du på samme måte som norske konserter på «Mitt TONO».


Åpne denne artikkel i ny side
Rapportering og avregning fra YouTube

YouTube bruker systemer som automatisk gjenkjenner det meste av utgitt musikk sammen med de metadata som registreres sammen med opplasting av ikke utgitt musikk for å identifisere rettighetshavere. Laster du opp en video selv, er det derfor viktig at du registrerer riktig tittel, alle rettighetshavere i verket, ISRC-koder osv. Husk også at verket må være registrert i TONO.

YouTubes inntekter kommer fra annonser som legges på utvalgt innhold på Youtube. Disse inntektene vil deretter danne grunnlag for vederlag til rettighetshavere som avregnes via TONO/NCB. Det vil ikke være noen fast pris eller avregningssum pr. YouTube-visning, da dette kan variere mye avhengig av både annonseinntekter og trafikk. Sagt på en annen måte: Har man en musikkvideo som YouTube legger reklame rundt, vil man tjene penger hvis videoen og reklamen blir sett. Jo mer videoen ses, jo mer annonsekroner får YouTube – som deretter kan avregnes til rettighetshaverne.

Avregningen fra TONO gjelder kun visninger i Norge. Dersom videoen blir sett i andre land genereres eventuelle inntekter via TONOs søsterselskaper dersom de har en avtale med YouTube og videreavregnes etter det gjeldende selskapets regler.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva er og gjør et musikkforlag?

Et musikkforlag kan hjelpe en opphavsperson med å markedsføre og få fremført verk gjennom f.eks. promotering og nettverk – ofte både i Norge og i utlandet.  Besøk gjerne nettsiden til TONOs gruppeforening Musikkforleggerne for mer informasjon.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvordan starter jeg mitt eget musikkforlag?

Ta kontakt med TONOs gruppeforening Musikkforleggerne. De kan hjelpe deg med dette.


Åpne denne artikkel i ny side
Hvor stor andel i mitt verk kan et musikkforlag få?

Prosentandelen til forlaget er maksimalt 33,33% av fremføring og maksimalt 50% av lydfesting. Det vanligste er imidlertid 33,33% av begge typer vederlag. Dette gjelder i originalforlagte territorier, dvs i territorier hvor en eventuell subforlagsavtale ikke gjør seg gjeldende.
Har forlaget overdratt rettighetene videre til et subforlag for et bestemt territorium, forhøyes den totale forlagsandelen i verket til maksimalt, og vanligvis, 50%, av både fremførings- og lydfestingsvederlaget.


Åpne denne artikkel i ny side
Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag samt om det er en generell transporterklæring eller om den kun gjelder noen av dine verk.
Når vi har registrert det, vil de prosentandeler som er registrert på deg i de gjeldende verkene, avregnes til forlaget og der motregnes ditt forskudd. Merk at de andeler forlaget eventuelt står registrert med i verket ikke motregnes forskuddet.

TONO har ikke oversikt over hvor mye du har nedbetalt av forskuddet, men forlaget plikter å gi oss beskjed når fullmakten er recoupet – dvs nedbetalt. Når dette har skjedd, er det viktig at du opplyser oss om dine bankdetaljer slik at vi får registrert dette igjen for fremtidige avregninger.


Åpne denne artikkel i ny side
Gir TONO juridisk veiledning til min forlagskontrakt?

Nei. Opphavsmenn og forlag er likestilte i TONO, og vi kan på generelt grunnlag ikke gi noen bistand ved en avtale mellom disse.
Derimot kan vi forklare hva din kontrakt vil innebære i forhold til avregning fra TONO/NCB.


Åpne denne artikkel i ny side
Hva er NCB og mekaniske rettigheter?

Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB (Nordisk Copyright Bureau).
NCB gir denne tillatelsen på vegne av komponister, tekstforfattere og musikkforlag som eier rettighetene til musikken og du må derfor kontakte dem når du skal gi ut en produksjon.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 800 56 627
E-post gjeldende CD-utgivelse: [email protected]
E-post gjeldende filmproduksjon: [email protected]

 


Åpne denne artikkel i ny side
Gi ut musikk på fysisk format (CD, DVD)

Skal du utgi musikk på fysisk format (eks. CD/LP/DVD), må du kontakte NCB for klarering av utgivelsen i forkant av opptrykk. Dette gjelder også om utgivelsen kun inneholder dine egne musikkverk.

Se tariffer, beregn hva det vil koste å gi ut en plate, og se annen nyttig informasjon angående dette her.

Har du spørsmål om utgivelser, kontakt NCB direkte:
Telefon: 800 56 627
E-post gjeldende CD-utgivelse: [email protected]
E-post gjeldende filmproduksjon: [email protected]


Åpne denne artikkel i ny side
Gi ut musikk digitalt for streaming eller nedlasting

Dersom du vil gjøre musikken din tilgjengelig på nett via musikktjenester som tilbyr streaming eller nedlasting, kan du ta kontakt med en aggregator. Aggregatoren er en digital distributør som samler repertoar og leverer dette til de forskjellige nettjenestene i Norge og i resten av verden, og fungerer som et bindeledd mellom deg og musikktjenesten. I Norge er f.eks Phonofile en aggregator som er mye brukt.

TONO har avtale med blant annet Beat, Spotify, TIDAL og iTunes. All bruk av musikken din og alle inntekter som genereres i disse tjenestene i Norge rapporteres til TONO/NCB. Rapporteringen gir TONO/NCB grunnlag for fakturering av tjenestene og utbetaling til låtskriverne.

Før innspillingen din kan legges ut for streaming eller nedlastning, må du ha en ISRC-kode (International Standard Recording Code). Koden er et verktøy for identifisering av innspilt musikk. For dette kan GRAMO kontaktes.

Skjer bruken av musikken din i utlandet, har TONO gjensidighetsavtaler med søsterselskaper over hele verden. Det vil være selskapet i landet hvor musikkbruken finner sted som krever inn penger fra tjenesten. De avregner til TONO/NCB som så videreavregner dette til deg.


Åpne denne artikkel i ny side
Bruke musikk i film, musikkvideo, reportasje etc. (synkronisering)

Når du bruker musikk sammen med bilde så oppstår det en sammenstilling av lyd og bilde. Dette kalles synkronisering. Hvis du f.eks lager en videosnutt med musikk som du legger ut på hjemmesiden din, eller en nettavis bruker musikk i en videoreportasje, må rettigheter klareres når videoen produseres.
NCB (Nordisk Copyright Bureau) og musikkforlagene klarerer denne bruken i henholdsvis Ikke-kommersielle og kommersielle produksjoner.

Hvis du bruker musikk som er lastet ned fra nett eller er hentet fra en cd, så må du i tillegg til TONO-klarering innhente tillatelse fra plateselskap / artist for å få lov til bruke deres innspilling. Kontakt dem for nærmere informasjon.

Har du spørsmål om audiovisuelle utgivelser, kontakt NCB direkte:
Telefon: 800 56 627
E-post gjeldende filmproduksjon: [email protected]


Åpne denne artikkel i ny side
Kan jeg egenforvalte produksjonsmusikk (Library music)?

Fra og med januar 2016 tilbyr TONO sine medlemmer egenforvaltning av produksjonsmusikk (også kalt Library Music). Egenforvaltningen gjelder på de mekaniske rettighetsområdene synkronisering og kopiering.
Dette betyr at våre medlemmer selv kan forhandle pris med produksjonsselskaper som benytter seg av biblioteker med musikkverk som er spesiallaget for film, TV, radio og reklame.
Produksjonsmusikk spres ikke til den vanlige forbrukeren, men gjøres normalt tilgjengelig for produksjonsselskap som står fritt til å velge hvilke musikkverk de vil bruke i for eksempel en audio/visuell-produksjon.

Definisjon av produksjonsmusikk
Produksjonsmusikk defineres på følgende måte: Et musikkverk, uten bestiller, som kun er utgitt for å brukes ikke eksklusivt i audio- og audiovisuelle produksjoner.
Musikkverket er laget først og fremst til bruk for produksjonsselskap og ulike foretak som kan benytte seg av verket som bakgrunnsmusikk i egne lyd- og bildeproduksjoner.

Hvordan anmelde produksjonsmusikk
Musikkverkene anmeldes først til TONO på vanlig måte.
Deretter sender man inn et søknadsskjema hvor man oppgir hvilke verk man ønsker å overføre tilbake til egenforvaltning.
Verkene blir markert som Library (LIB) i våre systemer. Dette betyr at de blir unntatt fra NCBs ordinære mekaniske forvaltning.

Det er viktig å være klar over følgende punkter:
• Egenforvaltningen gjelder kun synkronisering og kopiering. Det betyr at offentlig fremføring fortsatt skal forvaltes og lisensieres av TONO.
• Dersom det er flere rettighetshavere i verket, så må alle ha søkt om egenforvaltning på det aktuelle verket før det kan betraktes som produksjonsmusikk.
• Verkene må først anmeldes og registreres i TONO på vanlig måte før en søknad om egenforvaltning sendes inn.

Last ned søknadsskjema her.
Ferdit utfylt skjema sendes til [email protected]


Åpne denne artikkel i ny side
Søknadsskjema for opphavspersoner / Application form for creators

Dersom du ikke har mulighet for å sende inn søknaden elektronisk, kan du laste ned søknaden i .pdf-format her.
Skjemaet må fylles ut, undertegnes og sendes inn enten pr. brevpost eller scannes inn og sendes på e-post til [email protected]

If you are not able to send in your application via our website, you can fill out the form found here.
Either scan it and send it to us via e-mail or simply send it in the post.


Åpne denne artikkel i ny side
Anmeldelsesskjema for opphavspersoner

Her kan du laste ned anmeldelsesskjema for opphavsmenn i .pdf-format.
Dette kan du enten sende til oss per brevpost eller scanne inn og sende på e-post til [email protected].
Husk å signere skjemaet før du sender det til oss!


Åpne denne artikkel i ny side
Anmeldelsesskjema for forlag

Her finner du anmeldelsesskjema for originalforlag for nedlasting i .pdf-format.
Gjelder anmeldelsen en subforlegging, må du bruke dette skjemaet.
Du kan enten scanne det inn og sende til oss på [email protected], eller i posten.


Åpne denne artikkel i ny side
Konsertrapport / Concert report

Her finner du skjemaet for rapportering av konserter i .pdf-format.
Du kan enten scanne det inn og sende det til [email protected], eller sende det til oss i posten.

If you are not able to report the concert via My TONO, you can fill out the reporting form found here.
Either scan it and send it to us via e-mail or simply send it in the post.


Åpne denne artikkel i ny side
Søknadsskjema for egenforvaltning av produksjonsmusikk (Library music)

Her finner du kriterier og søknadsskjema for egenforvaltning av produksjonsmusikk. Les gjennom dokumentet nøye.
Ferdig utfylt skjema sendes til [email protected]


Åpne denne artikkel i ny side