Foto: Shutterstock

TONO-hjelpen

TONO-hjelpen

Hver dag mottar medlemsservice en rekke henvendelser og spørsmål om TONO. Her har vi samlet de vanligste i en oversiktlig TONO-hjelp. Finner du ikke svar på ditt spørsmål her, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte medlemsservice, så skal vi forsøke hjelpe deg så fort vi kan.

Velg en egnet kategori under, eller søk blant alle spørsmålene samlet.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

  • Alle
  • Å være med i TONO
  • Verk og rettigheter
  • Avregning
  • Fremføring og urfremføring
  • Forlag
  • Digitale og fysiske utgivelser (NCB)
  • Skjemaer

Anmeldelsesskjema for opphavere

Her kan du laste ned ANMELDELSESSKJEMA FOR OPPHAVERE i .pdf-format. Dette kan du enten sende til oss per brevpost eller scanne inn og sende på e-post til [email protected] Husk å signere

Åpne i ny fane

Søknadsskjema for opphavere

Dersom du ikke har mulighet for å sende inn søknaden ELEKTRONISK, kan du laste ned søknaden i .pdf-format HER. Skjemaet må fylles ut, undertegnes og sendes inn enten pr. brevpost

Åpne i ny fane

Konsertrapport

Her finner du skjemaet for RAPPORTERING AV KONSERTER i .pdf-format. Du kan enten scanne det inn og sende det til [email protected], eller sende det til oss i posten.

Åpne i ny fane

Spilling i utlandet

Dersom musikken din blir fremført på radio/TV i utlandet, trenger du ikke å rapportere dette til oss da dette går gjennom vår gjensidighetsavtale med søsterselskapene rundt om i verden. Du

Åpne i ny fane

Kan jeg egenforvalte produksjonsmusikk (Library music)?

Fra og med januar 2016 tilbyr TONO sine medlemmer egenforvaltning av produksjonsmusikk (også kalt Library Music). Egenforvaltningen gjelder på de mekaniske rettighetsområdene synkronisering og kopiering. Dette betyr at våre medlemmer

Åpne i ny fane

Rapportering og avregning fra YouTube

YouTube bruker systemer som automatisk gjenkjenner det meste av utgitt musikk sammen med de metadata som registreres sammen med opplasting av ikke utgitt musikk for å identifisere rettighetshavere. Laster du

Åpne i ny fane

Hvorfor avregner ikke TONO kanaler som TV3 og Viasat 4?

Disse kanalene ligger under britisk territorium, og avregnes derfor fra vårt britiske søsterselskap PRS For Music. Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.

Åpne i ny fane

Skal jeg innrapportere fremføringer på radio/tv selv?

Nei, du som rettighetshaver trenger ikke å innrapportere fremføringer på radio/tv til oss. TONO mottar detaljerte musikkrapporter direkte fra radio- og tv-kanalene, og disse rapportene oppgir all nødvendig informasjon for

Åpne i ny fane

Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks. platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag

Åpne i ny fane

Anmeldelsesskjema for musikkforlag

Her finner du ANMELDELSESSKJEMA FOR ORIGINALFORLAG for nedlasting i .pdf-format. Gjelder anmeldelsen en subforlegging, må du bruke DETTE SKJEMAET. Du kan enten scanne det inn og sende til oss på

Åpne i ny fane

Hvorfor er minuttverdien høyere på P1 enn P3?

NRKs radiokanaler avregnes utfra en fordelingsprosent (faktor), som blant annet tar hensyn til de ulike kanalenes lyttertall. I tillegg vil antall fremførte musikkminutter per kanal og år, samt andelen levende

Åpne i ny fane

Hva er forskjellen på levende og mekaniske fremføringer på radio/TV?

Levende fremføringer innebærer at musikkverket fremføres levende. På tv-området vil utøveren ses synge/spille på skjermen. På radio kan det være at utøveren fremfører musikkverket direkte i studio eller at det

Åpne i ny fane

Kunder og utøvere i subsidiert pulje

Hva er subsidierte konserter? Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Den subsidierte puljen er primært

Åpne i ny fane

Når får jeg avregning for min konsert?

Konserter avregnes en gang per år, på høsten (september/oktober). Denne avregningen inneholder konserter fra hele kalenderåret (1. januar-31. desember) fra året før. Spilte du konserter i fjor, avregnes de i

Åpne i ny fane

Hvordan registreres og beregnes urfremføringstillegget?

Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring, blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en

Åpne i ny fane

Hvor mye får jeg for en avspilling på radio?

Det går ikke å svare eksakt på dette, da minuttverdien varierer på de ulike kanalene – også innenfor samme kringkaster. Avregningen blir også styrt av hva slags fremføringstype det gjelder

Åpne i ny fane

Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan avregningsbeløpet beregnes for ulike type konserter. Vederlagsbestemte konserter Vi starter med å summere opp beregningen i to formler: 1: Poeng konsert (a) * verkets

Åpne i ny fane

Hvordan avregner TONO vederlag på ulike områder?

Lurer du på hvordan vederlaget beregnes på de ulike fremføringsområdene? Her kan du lese om TONOs avregningsregler.

Åpne i ny fane

Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer. Avtalen mellom NTO og

Åpne i ny fane

Hva er forskjellen på store og små rettigheter?

Uttrykket «store rettigheter» brukes i forbindelse med dramatisk fremføring av et verk (f.eks. opera, operette, musikal, pantomime, ballett o.l.). Fremføring av originalskrevne musikkdramatiske verk, eller musikkverk fremført på en scene

Åpne i ny fane

Kan jeg søke TONO om tillatelse til å arrangere eller oversette et verk?

Nei. Du må få tillatelse fra opprinnelig rettighetshaver til å skape din egen versjon av en annens verk. En slik tillatelse innebærer imidlertid ikke automatisk at du som arrangør eller

Åpne i ny fane

Kan jeg gi fra meg et verk gratis når jeg er TONO-medlem?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, overlater du som opphaver til TONO å forvalte dine fremføringsrettigheter og lydfestingsrettigheter i stedet for at du gjør det selv. Du er da

Åpne i ny fane

Fremføre eller gi ut coverversjoner

TONO/NCB gir tillatelse til offentlig fremføring og innspilling av beskyttet musikk på vegne av opphavere. Merk dog at førstegangsutgivelse er forbeholdt opphaveren selv, med mindre det avtales noe annet. Det

Åpne i ny fane

Kan jeg bruke noen takter fra et annet verk?

Dersom det handler om et vernet verk, må du innhente tillatelse fra originalverkets rettighetshavere på forhånd. TONO hjelper deg gjerne med å finne frem til hvem du må kontakte for

Åpne i ny fane

Hva betyr det at et verk er fritt?

Ifølge norsk lov om opphavsrett, er vernetiden for åndsverk 70 år etter opphaverens død. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten

Åpne i ny fane

Kan TONO hjelpe meg ved tvister?

Nei. TONO er ingen juridisk instans og har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom to parter i saker som gjelder eksempelvis plagiat og lignende opphavsrettstvister. Vi må være nøytrale

Åpne i ny fane

Hvordan beskytter jeg mine verk mot plagiering?

Åndsverkloven beskytter opphaverens ideelle og økonomiske rettigheter i sine verk. Hvis du er redd for at musikken din skal bli plagiert, bør du sørge for å kunne dokumentere at du

Åpne i ny fane

Skal jeg sende inn dokumentasjon?

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke å sende inn dokumentasjon for verkene som anmeldes. TONO har en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir

Åpne i ny fane

Trommisen i bandet har sluttet. Kan jeg overføre hans prosenter i verket til oss andre?

Ønsker man å fjerne rettighetshavere fra verk som allerede er registrert i TONO, kreves skriftlig samtykke. Det er viktig å skille på utøvere og opphavere, og huske på at man

Åpne i ny fane

Hvor stor andel i mitt verk kan et musikkforlag få?

Prosentandelen til forlaget er maksimalt 33,33% av fremføring og maksimalt 50% av lydfesting. Det vanligste er imidlertid 33,33% av begge typer vederlag. Dette gjelder i originalforlagte territorier, dvs i territorier

Åpne i ny fane

Hvordan starter jeg mitt eget musikkforlag?

Ta kontakt med MUSIKKFORLEGGERNE. De kan hjelpe deg med dette. Du kan søke medlemskap i TONO for ditt forlag ved å fylle ut eget SØKNADSSKJEMA. For musikkforlag gjelder følgende betingelser: Forlaget

Åpne i ny fane

Hva er og gjør et musikkforlag?

Et musikkforlag kan hjelpe en opphaver med å markedsføre og få fremført verk gjennom f.eks. promotering og nettverk – ofte både i Norge og i utlandet. Besøk gjerne nettsiden til  MUSIKKFORLEGGERNE

Åpne i ny fane

Hvordan fordeles prosenter mellom opphaverne i et verk?

Opphavere kan fritt avtale en fordeling som anmeldes til TONO. Angir man en avtalt fordeling i verkanmeldelsen, vil den fordelingen gjelde uavhengig av hvilken rolle rettighetshaveren har i verket. Merk

Åpne i ny fane

Hvorfor må jeg anmelde verk til TONO?

TONO bruker dine verksanmeldelser som grunnlag for avregning. For at vi skal kunne avregne og utbetale vederlag for din musikk, må du sende inn verksanmeldelse for alle dine verk via

Åpne i ny fane

Hva menes med et verk?

Et verk er i TONO-sammenheng et musikkstykke eller en låt. Hvis du selv har medvirket som komponist, tekstforfatter og/eller arrangør, vil du ha rettigheter i verket.

Åpne i ny fane

Trekker TONO skatt på avregningen?

Nei. I ligningsloven fremkommer det at «honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk» er innberetningspliktig, men TONO er ikke trekkpliktig. Det betyr at TONO kan utbetale

Åpne i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og Gramo, og kan jeg være med begge steder?

TONO avregner vederlag for offentlige fremføringer og utgivelser til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. GRAMO gjør det samme for innspilt musikk, men til utøvere og plateselskaper.  Dette er i utgangspunktet ulike

Åpne i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og NCB?

TONO forvalter dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer av dine musikkverk. Det betyr at det er TONO som sørger for at du får betalt når verkene dine blir

Åpne i ny fane

Hva er NCB og mekaniske rettigheter?

Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB gir denne tillatelsen på

Åpne i ny fane

Søknadsskjema for egenforvaltning av produksjonsmusikk (Library music)

HER finner du kriterier og søknadsskjema for egenforvaltning av produksjonsmusikk. Les gjennom dokumentet nøye. Ferdig utfylt skjema sendes til [email protected]

Åpne i ny fane

Hva koster det å være med i TONO?

Det koster ingenting å melde seg inn i TONO, og heller ikke å være medlem i TONO. Vi innkrever og utbetaler vederlag non-profit, men trekker en administrasjonsprosent pr år før

Åpne i ny fane

Søknadsskjema for musikkforlag

HER finner du søknad om forvaltningskontrakt med TONO for musikkforlag.

Åpne i ny fane

Bruke musikk i film, musikkvideo, reportasje etc. (synkronisering)

Når du bruker musikk sammen med bilde, oppstår det en sammenstilling av lyd og bilde. Dette kalles synkronisering. Hvis du f.eks. lager en videosnutt med musikk som du legger ut

Åpne i ny fane

Gir TONO juridisk veiledning til min forlagskontrakt?

Nei. Opphavere og forlag er likestilte i TONO, og vi kan på generelt grunnlag ikke gi noen bistand ved en avtale mellom disse. Derimot kan vi forklare hva din kontrakt

Åpne i ny fane

Gi ut musikk digitalt for streaming eller nedlasting

Dersom du vil gjøre musikken din tilgjengelig på nett via musikktjenester som tilbyr streaming eller nedlasting, kan du ta kontakt med en aggregator. Aggregatoren er en digital distributør som samler

Åpne i ny fane

Gi ut musikk på fysisk format (CD, DVD)

Skal du utgi musikk på fysisk format (eks. CD/LP/DVD), må du kontakte NCB for klarering av utgivelsen i forkant av opptrykk. Dette gjelder også om utgivelsen kun inneholder dine egne

Åpne i ny fane

Hva innebærer det at jeg er medlem i TONO?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, vil TONO/NCB forvalte dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer og lydfestinger av dine musikkverk i stedet for at du gjør det

Åpne i ny fane