TONO ble etablert i 1928 av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Vi er i dag et samvirke, og eies og styres fortsatt av de nevnte rettighetshaverne i musikkverk.

TONO forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken til våre mer enn 40 000 medlemmer og flere millioner av deres kolleger fra resten av verden.

Vi gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk vi forvalter for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år vårt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig.

Enkelt sagt kan man si at TONO samfunnsrolle er todelt gjennom at vi på den ene siden samler og forenkle lisensiering av beskyttet musikk for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bruke musikk, og på den andre siden gir musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2022 for kr 864,6 millioner.

Hvis du ser videoen under får du forklart det viktigste på 54 sekunder.