TONO er et samvirke som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt og eier. TONO gir tillatelse til offentlig fremføring av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig.

Vi hadde per 31.12. 2022 39 060 medlemmer, og forvalter også i det norske territoriet rettighetene til millioner av opphavere og musikkforlag tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land verden over.

Det er vårt  ønske at våre års- og åpenhetsrapporter skal gi dypere innsikt i og forståelse for TONOs egenart, virksomhet, økonomi og styring – både hos våre medlemmer, søsterselskaper, kunder, øvrig musikkbransje og andre interesserte.

For eventuelle spørsmål, vennligst kontakt kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen via e-post willy.martinsen (a) tono.no.