Hjem // Om TONO // Årsrapporter

Årsrapporter

TONO er et samvirke som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt og eier. TONO gir tillatelse til offentlig fremføring av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. 

TONO har i 2021 mer enn 37 000 medlemmer, og forvalter også i det norske territoriet rettighetene til millioner av opphavere og musikkforlag tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land verden over. 

Det er TONOs ønske at års- og åpenhetsrapporten skal gi dypere innsikt i og forståelse for TONOs egenart, virksomhet, økonomi og styring – både hos våre medlemmer, søsterselskaper,  kunder, øvrig musikkbransje og andre interesserte.

TONO Årsrapport 2013.pdf

TONO Årsrapport 2012.pdf

TONO Årsrapport 2011.pdf

TONO Årsrapport 2010.pdf