Konsert og event

Skal du arrangere en konsert eller et event?

Når du avholder en konsert eller et event med musikkverk som TONO forvalter må du ha tillatelse og betale vederlag til TONO. TONOs vilkår for konserter og events finner du lenger ned på denne siden. Det er viktig at du leser vilkårene nøye. I hovedsak består disse av:

Tillatelse før arrangementet

Du må sende oss en søknad om tillatelse til å fremføre musikk som TONO forvalter i forkant av arrangement, helst i god tid før arrangementet slik at du rekker å sikre deg den nødvendige forhåndstillatelsen. Dette gjør du ved å fylle ut skjemaet «Søk tillatelse i forkant av arrangementet» under.

Vederlag

Vederlaget skal normalt beregnes etter TONOs tariff for konserter og event som du finner nedenfor. Tariffen er basert på at all musikk som spilles på arrangementet forvaltes av TONO. Dersom det under arrangementet også fremføres musikk som ikke forvaltes av TONO kan vederlaget reduseres. 

Rapportering etter arrangementet

Senest 10 dager etter arrangementet må du fylle ut og returnere skjemaet du mottok da du fikk tillatelsen. Du må fylle inn antall tilhørere, brutto billettinntekter samt en repertoar-/spilleliste.

Før konserten

Sikre deg TONO-tillatelse.
Ring eller mail oss før konserten. Vi gir grønt lys, og sender deg TONO-tillatelse som skal returneres utfylt etter konserten.

Få tillatelse (nederst på siden)

Etter konserten

Fortell oss hvilke sanger som ble spilt.
Få repertoarliste fra bandet/musikerne, og send den til oss sammen med utfylt TONO-tillatelse. 

LAST NED REPERTOARSKJEMA (Word)

Faktura sendes

Brutto billettinntekt bestemmer vederlaget.
På bakgrunn av opplysningene du gir oss om brutto billettinntekt
(evt. antall besøkende hvis det ikke ble solgt billetter) sender vi deg en faktura. 

Tariffer 2023, konsert og event

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. *

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER% / kr
Inntil kr 20 932,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 7 539,-)kr 755,-
Andel av billettinntekter inntil kr 20 932,-10%
Mellom kr 20 932,- og kr 62 922,-
Grunnbeløpkr 2 095,-
Andel av billettinntekter over kr 20 932,-8%
Mellom kr 62 922,- og kr 209 320,-
Grunnbeløpkr 5 455,-
Andel av billettinntekter over kr 62 922,-4%
Over kr 209 320,-
Grunnbeløpkr 11 310,-
Andel av billettinntekter over kr 209 320,-2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter)% / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsertkr 755,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers.kr 3,43,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.

 

*Dersom konsertarrangøren mottar økonomisk støtte i form av offentlige tilskuddsordninger, kan TONO inkludere dette i grunnlaget for vederlagsberegningen.