Konsert og event

Skal du arrangere en konsert eller et event?

Vi er glade for at du bidrar til et levende musikkliv. Som arrangør er det viktig at du søker oss om tillatelse i forkant av arrangementet, og informerer oss i etterkant om brutto billettinntekt og tilskuertall. Vederlaget beregnes på bakgrunn av disse opplysningene. For at vi skal kunne beregne riktig vederlag, som vi betaler videre til rettighetshaverne, er det også viktig at du informerer oss om hvilke sanger som er fremført.

Konsert og event omfatter arrangementer som benytter live eller innspilt musikk, som f.eks. konsert, festival, julebord, kundearrangement, jobbseminar og dansearrangement.

Store rettigheter
Vær oppmerksom på at TONO ikke forvalter store rettigheter, eksempelvis ballett, opera, operetter, teater, musikaler og andre scenedramatiske oppsetninger. I slike tilfeller må man klarere fremføringsrettighetene direkte med opphavere og/eller musikkforlagene. Vil du vite mer om store rettigheter, kan du klikke her. Er du usikker på om ditt arrangement omhandler store eller små rettigheter, kan du kontakte Laila Ruud hos TONO på telefon 22 05 72 60 eller e-post [email protected]

Trenger du veiledning, kontakt oss på [email protected]

Fyll ut skjema nederst dersom du skal søke tillatelse.

Priskalkulator for konserter

Meld inn konsert og event

Last ned skjema for rapportering

 


Konsert og event (tariffer 2018)

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert.

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr
Inntil kr 17 717,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 6 370,-) kr 637,-
Andel av billettinntekter inntil kr 17 717,- 10%
Mellom kr 17 717,- og kr 53 257,-
Grunnbeløp kr 1 772,-
Andel av billettinntekter over kr 17 717,- 8%
Mellom kr 53 257,- og kr 177 170,-
Grunnbeløp kr 4 615,-
Andel av billettinntekter over kr 53 257,- 4%
Over kr 177 170,-
Grunnbeløp kr 9 572,-
Andel av billettinntekter over kr 177 170,- 2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter) % / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsert kr 637,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers. kr 3,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.