Konsert og event

Skal du arrangere en konsert eller et event?

Vi er glade for at du bidrar til et levende musikkliv. Som arrangør er det viktig at du søker oss om tillatelse i forkant av arrangementet, og informerer oss i etterkant om brutto billettinntekt og tilskuertall. Vederlaget beregnes på bakgrunn av disse opplysningene. For at vi skal kunne beregne riktig vederlag, som vi betaler videre til rettighetshaverne, er det også viktig at du informerer oss om hvilke sanger som er fremført.

Konsert og event omfatter arrangementer som benytter live eller innspilt musikk, som f.eks. konsert, festival, julebord, kundearrangement, jobbseminar og dansearrangement.

Store rettigheter
Vær oppmerksom på at TONO ikke forvalter store rettigheter, eksempelvis ballett, opera, operetter, teater, musikaler og andre scenedramatiske oppsetninger. I slike tilfeller må man klarere fremføringsrettighetene direkte med opphavere og/eller musikkforlagene. Vil du vite mer om store rettigheter, kan du klikke her. Er du usikker på om ditt arrangement omhandler store eller små rettigheter, kan du kontakte Laila Ruud hos TONO på telefon 22 05 72 00 eller e-post [email protected].

Fyll ut skjema nederst på denne siden dersom du skal søke tillatelse.

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. *

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr
Inntil kr 19 172,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 6 905,-) kr 691,-
Andel av billettinntekter inntil kr 19 172,- 10%
Mellom kr 19 172,- og kr 57 631,-
Grunnbeløp kr 1 918,-
Andel av billettinntekter over kr 19 172,- 8%
Mellom kr 57 631,- og kr 191 720,-
Grunnbeløp kr 4 995,-
Andel av billettinntekter over kr 57 631,- 4%
Over kr 191 720,-
Grunnbeløp kr 10 359,-
Andel av billettinntekter over kr 191 720,- 2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter) % / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsert kr 691,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers. kr 3,15,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.

 

*Dersom konsertarrangøren mottar økonomisk støtte i form av offentlige tilskuddsordninger, kan TONO inkludere dette i grunnlaget for vederlagsberegningen.