Bli TONO-medlem

Når du får forvaltningskontrakt med TONO overlater du den økonomiske forvaltningen av dine musikkverk til oss.

Det betyr at vi, på dine vegne, tar hele jobben med å gi tillatelser til offentlig fremføring av dine verk, enten det er på konserter, radio, TV, på Internett, hos frisøren eller andre offentlige sammenhenger. Og ikke minst: Vi sørger for at du får betalt TONO-vederlag når musikken din brukes!

I 2024 har mer 41 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag forvaltningskontrakt med TONO. Noen jobber heltid med å skape musikk. Andre skriver og fremfører musikk på fritiden. I TONO er det rom for alle som skriver musikk som blir fremført offentlig. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan søke om forvaltningskontrakt med oss. Vi håper å høre fra deg!

© Kristian Dugstad

Opphaver

Søknadskriterier for opphavere er som følger:

Du må kunne vise til minst ett originalskrevet verk, eller godkjent arrangement, som er enten er:

a) Fremført offentlig (live, TV, radio m.m.), og som dermed kan generere TONO-avregning

b) Innspilt på CD/DVD etc. og utgitt av et plateselskap for distribusjon og salg.
OBS! Egne digitale utgivelser, f.eks på iTunes, TIDAL, Spotify m.m. oppfyller også betingelsene

Merk at verket som det henvises til i søknaden ikke automatisk blir registrert i TONO. Når søknaden er blitt innvilget, må du huske på å registrere dette, sammen med eventuelle andre, verk til oss.

Musikkforlag

For musikkforlag gjelder egne betingelser:
Forlaget må ha avtale med minst en opphaver i et musikkverk som er utgitt.

Kopi av forlagskontrakten for dette verket skal legges ved søknaden. Det skal også vedlegges kopi av firmaattest fra Brønnøysund samt et utgitt eksemplar av verket. Sistnevnte gjelder dog ikke dersom søker er et subforlag. Er søker et subforlag, er det nok å ha fått seg overdratt ovenstående videre fra originalforlaget som har avtale med opphaveren.

Forlagskontrakten må være i overensstemmelse med TONOs fordelingsplan. Det henvises spesielt til §14.

Søknad om forvaltningskontrakt med TONO