FORMIDLER // Manfred Eicher og ECM

Juryens begrunnelse TONO’s formidlerpris 2012 tildeles den tyske plateprodusenten Manfred Eicher. Hans musikalske kompetanse, posisjon og brennende engasjement, har bidratt til å utvikle, løfte og presentere en lang rekke av norske komponister, tekstforfattere og utøvere. Fra å ha bidratt vesentlig til å sette begrepet ”nordisk jazz” på det internasjonale musikk-kartet, har Eicher de senere år […]

 / 31/03/2014 /
Juryens begrunnelse

TONO’s formidlerpris 2012 tildeles den tyske plateprodusenten Manfred Eicher. Hans musikalske kompetanse, posisjon og brennende engasjement, har bidratt til å utvikle, løfte og presentere en lang rekke av norske komponister, tekstforfattere og utøvere. Fra å ha bidratt vesentlig til å sette begrepet ”nordisk jazz” på det internasjonale musikk-kartet, har Eicher de senere år engasjert seg med profilerte utgivelser også innenfor den klassiske, eksperimentelle samtidsmusikken. Slik framstår Eicher i dag som en modig, selvstendig formidler i et bredt felt av samtidsuttrykk.

Som oftest i samarbeid med Jan Erik Kongshaug har han initiert mer enn tusen innspillinger, og slik også bidratt til en uvurderlig berikelse av det norske studiomiljøet.