TONO i endring

16. april, 2008|

I et intervju på nettsiden Ballade.no forteller Morten Halle, leder for samarbeidsutvalget, om forslagene til endringer i TONOs fordelingsmodell.