TONO i endring

I et intervju på nettsiden Ballade.no forteller Morten Halle, leder for samarbeidsutvalget, om forslagene til endringer i TONOs fordelingsmodell.

 / 16/04/2008 /

Utvalget, bestående av representanter fra TONOs gruppeforeninger(NKF, NOPA, NMFF), har over en lengre periode jobbet med en ny fordelingsplan. 

Noen av forslagene som nå foreligger innebærer blant annet at graderingen av verk forsvinner, og at urfremføringstillegget blir tildelt automatisk.

Les hele intervjuet på ballade.no .