NCB og musikknedlasting

5. august, 2008|

Fra 2008 vil NCB avregne onlineområdet fire ganger i året.Neste avregning på dette området vil skje førstkommende september. Her kan du lese mer om salg av online musikk og hvordan vederlaget innkreves og utbetales.