NCB og musikknedlasting

Fra 2008 vil NCB avregne onlineområdet fire ganger i året.Neste avregning på dette området vil skje førstkommende september. Her kan du lese mer om salg av online musikk og hvordan vederlaget innkreves og utbetales.

 / 05/08/2008 /

Når musikken din blir solgt av leverandører for nedlasting av musikk, sørger NCB for at du mottar vederlag for dette salget som komponist, tekstforfatter eller forlag.

Etter avtaler mellom de nordiske/baltiske ”TONO-selskapene” og lokale leverandører av musikk på Internett, innkrever NCB vederlag for musikknedlastingen og utbetaler vederlag kvartalsvis i mars, juni, september og desember.

Du kan forvente å motta vederlag fra NCB for hver individuelle nedlasting solgt av online musikkleverandører. Størrelsen på vederlaget vil kunne variere. Du vil for eksempel motta et høyere vederlag for et spor solgt som en enkel nedlasting, i motsetning til et spor lastet ned som en del av et helt album. Europeiske copyrightselskaper har bestemt å se musikknedlastning som en kombinasjon av fremføringsrettigheter og mekaniske rettigheter. NCB krever vederlag for begge typer rettigheter.

Dersom musikken din blir solgt av en online musikkleverandør som har avtale med et copyrightselskap utenfor Norden og Baltikum, vil det utenlandske copyrightselskapet innkreve vederlaget og følgelig sende dette til NCB som vil avregne dette videre til deg.Vær oppmerksom på at innkreving og avregning for nedlastingssalg i USA kan ha andre tariffer og en annen praksis på dette området.

En utenlandsk(utenfor Norden/Baltikum) online musikkleverandør kan få lisens fra et utenlandsk copyrightselskap til å selge musikk online innenfor NCBs territorier.Ofte er slike lisenser utstedet av copyrightselskapet i det landet der det  internasjonale hovedkontoret til onlineleverandøren ligger. Copyrightselskapet i dette landet vil innkreve vederlaget og sende dette videre til NCB.

For ytterligere informasjon om salg av online musikk, lastes ned i pdf-format. Informasjonsskrivet foreligger i første omgang kun på engelsk av hensyn til de finske og baltiske medlemmer samt andre medlemmer som ikke er fra nordiskspråklige land.