Åpen høring om endringsforslagene til åndsverksloven

7. mars, 2013|

Familie- og kulturkomiteen holder i dag en åpen høring i forbindelse med Kulturdepartementets forslag til endringer i åndsverksloven. TONO deltar på høringen, og skal holde et innlegg i sakens anledning.