Arne Nordheim

«Det nordiske sinds univers» var et uttrykk din venn, den danske komponistenog kulturpersonligheten Per Nørgård myntet i en artikkel i 1956. Hanforsøkte med dette å forklare nødvendigheten av å holde fast ved verdier iden nordiske kulturen som kan være med på å gjøre vår musikk egenartet