TONOs skilt på utsiden av kontorene.

TONO avregner covid-19-midler i september

TONO har søkt Kulturdepartementet om statsstøtte til dekning av våre medlemmers tap som følge av myndighetenes smittevern tiltak. Det endte med at KUD bevilget kr 30,5 millioner. Statsstøtten gis på særlige vilkår som TONO må oppfylle før pengene kan utbetales medlemmene.

Disse er nominert til EDVARD-prisen 2021

Hvert år deler TONO ut EDVARD-prisen for å hedre noen av våre fremste komponister og sangtekstforfattere og for øke oppmerksomheten om nyskrevet norsk musikk. I 2021 deles prisen ut i fem kategorier, og her er årets nominerte.

Feil i NCB-avregning

Opphavere over hele Norden har i juni blitt rammet av en feil i avregningen fra NCB, selskapet i København som administrerer mekaniske rettigheter på vegne av TONO og andre nordiske forvaltningsselskap. TONO arbeider nå med å kontakte de berørte, og sammen med de nordiske TONO-selskapene er vi i tett dialog med NCB for å avdekke hvordan feilen kunne oppstå.