ÅPEN KLASSE // Alfred Jansson // En bibelhistorie for 1 skuespiller og 15 musikere

Juryens begrunnelse Årets prisvinner kan se tilbake på et nesten 50-årig virke i norsk musikkliv. I sin musikk har han ofte latt seg inspirere av politiske temaer. Det har han også gjort i verket En bibelhistorie, skrevet for 1 skuespiller og 15 musikere. I verket skisserer prisvinneren bibelhistorien på 44 minutter. Teksten består av utdrag […]

 / 01/04/2014 /
Juryens begrunnelse

Årets prisvinner kan se tilbake på et nesten 50-årig virke i norsk musikkliv. I sin musikk har han ofte latt seg inspirere av politiske temaer. Det har han også gjort i verket En bibelhistorie, skrevet for 1 skuespiller og 15 musikere. I verket skisserer prisvinneren bibelhistorien på 44 minutter. Teksten består av utdrag fra Bibelen som er satt sammen i en poetisk-rytmisk form til en sammenhengende fortelling. Den begynner med skapelsesberetningen og  ender, som Bibelen, med Johannes åpenbaring. Den følger en bibelhistorisk utvikling som beskriver hvordan og hvorfor Bibelen på godt og vondt har hatt betydning for Verdens nåværende situasjon. Klassekampen er et gjennomgående tema; hvordan noen blir treller og noen blir herrer, en problemstilling som sterkt engasjerer prisvinneren. En bibelhistorie er et kraftfullt verk med en medrivende dramaturgisk framdrift. Verket er dynamisk og transparent orkestrert på en slik måte at teksten alltid trer tydelig fram, samtidig som orkestersatsen framstår som intens og kraftfull. Edvard-juryen ser En bibelhistorie som en sterk kommentar til dagens debatt om ytringsfrihet, selvbestemmelse og Muhammed-tegninger. Verket er bestilt av Oslo Sinfonietta.