TONO deler hvert år ut stipender og priser. Hensikten med stipendene er å gi støtte til prosjekter som vil resultere i nye musikkverk. TONOs EDVARD-pris har til hensikt å løfte frem enkelte fremragende prestasjoner til inspirasjon for det øvrige TONO-fellesskapet av musikkskapere, bidra til økt forståelse for det arbeidet TONOs medlemmer utfører, og for å skape økt oppmerksomhet omkring nyskrevet norsk musikk.

EDVARD-prisen

TONO har delt ut EDVARD-prisen (Se oversikt over alle vinnere gjennom alle år ved å klikke her) i ulike kategorier siden 1998. Prisen tildeles TONO-medlemmer som har utmerket seg med særskilt sterke prestasjoner i det foregående år. I menyen til høyre vil du finne en historisk oversikt over EDVARD-vinnerne gjennom alle årene frem til i dag.

To stipender

TONO har to stipendordninger: TONO-stipendet og Unge Talenter (Les mer om stipendene ved å klikke her). TONO-stipendet retter seg hovedsakelig mot TONO-medlemmer med en grad av reell yrkesmessig utøvelse innen komposisjon eller produksjon av tekst til musikk. Unge Talenter har til hensikt å stimulere til skaping av ny musikk blant yngre TONO-medlemmer. Her er eneste formelle krav at søkeren er mellom 17 og 23 år, og at man har forvaltningskontrakt med TONO.