Arbeidsplass

Musikk på arbeidsplassen

Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk.

TONO-satser
Antall ansatte kr. pr mnd
0 – 30 0
31 – 50 112
51 – 75 166
76 – 100 216
101 – 150 325
151 – 200 430
201 – 250 539
251 – 300 639

Over 300 ansatte, tillegg til tabellpris: Kr 55.18,- for hver påbegynt antall 40 ansatte

Vederlaget gjelder kun for ansatte som har tilgang til musikk i arbeidstiden. Vederlaget er uavhengig av omfanget av musikkfremføringen.


Kunderom

med reklamevideo m/musikk/musikkvideo eller annen bakgrunnsmusikk
Kr 1 298 pr. år pr. enhet


Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.