Avtale kino

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Vederlaget for kinoene fastsettes med et akontobeløp enten årlig, halvårlig eller kvartalsvis avhengig av fjorårets inntekter. Når de faktiske tall (billettinntekter) er mottatt, sluttberegnes vederlaget for fjoråret, mens det inneværende års akontobeløp blir justert. For filmvisninger uten entrè/billettinntekter, utgjør TONO-vederlaget kr. 1,- pr. besøkende. (Minstesats for […]

 / 14/12/2016 /

Kinoene betaler 1,00% av billettinntekter (ekskl. mva) til TONO. Vederlaget for kinoene fastsettes med et akontobeløp enten årlig, halvårlig eller kvartalsvis avhengig av fjorårets inntekter. Når de faktiske tall (billettinntekter) er mottatt, sluttberegnes vederlaget for fjoråret, mens det inneværende års akontobeløp blir justert.

For filmvisninger uten entrè/billettinntekter, utgjør TONO-vederlaget kr. 1,- pr. besøkende. (Minstesats for fakturering: kr. 300,-)