Avtale kino

Kinoene betaler 1% av billettinntekter (ekskl. m.v.a.) i TONO-vederlag. Dette etterfaktureres månedlig basert på billettinntekter fra den foregående måned. Tallene innhentes fra FilmWeb.

For filmvisninger uten entré/billettinntekter, utgjør TONO-vederlaget kr. 1,- pr. besøkende. (Minstesats for månedsfakturering: kr. 500,-)