Bakgrunnsmusikk

Bakgrunnsmusikk på private hjemmesider koster 100 kroner pr måned for inntil 10 minutter med musikk.

For bakgrunnsmusikk på kommersielle nettsider så er tariffen 12 % av omsetningen, minimumsvederlaget vil være avhengig av antall besøk på nettstedet pr måned.