FORMIDLER // Leif A. Dramstad

Juryens begrunnelse Årets TONO-pris tildeles Leif A. Dramstad for hans betydningsfulle innsats for formidling av norske musikkverk. Gjennom sitt utrettelige arbeid for utgivelse av samtidsmusikk i alle sjangere, har han spredt norske verk ikke bare i alle kroker av Norge, men til store deler av verden. Leif A. Dramstad er en bauta i musikkforlagsbransjen. Gjennom sine […]

 / 31/03/2014 /
Juryens begrunnelse

Årets TONO-pris tildeles Leif A. Dramstad for hans betydningsfulle innsats for formidling av norske musikkverk. Gjennom sitt utrettelige arbeid for utgivelse av samtidsmusikk i alle sjangere, har han spredt norske verk ikke bare i alle kroker av Norge, men til store deler av verden. Leif A. Dramstad er en bauta i musikkforlagsbransjen. Gjennom sine 50 år i Norsk Musikforlag A/S, med de siste 30 år som forlagssjef, har han sørget for å få utgitt om lag 200 verk i året. Hans forlagsarbeid må kunne kalles et formidabelt livsverk, idet han står som formidler av de fremste verkene som skapes av våre norske komponister og tekstforfattere. Dette representerer eksempler på større verk som neppe vil oppnå ”break even” før mange år fram i tiden. Til tross for økonomisk nedgangstid i musikkforlagsbransjen generelt har Leif A. Dramstad valgt å holde våpenet blankt og stole på musikkens egenverdi, hevet over kortsiktig gevinst. Med den største respekt for hans livslange innsats for norsk musikk og tekst, ønsker vi på denne måten å hedre Leif A. Dramstad med TONOs formidlerpris.