Konsert og event (tariffer 2021)

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. *

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr
Inntil kr 19 172,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 6 905,-) kr 691,-
Andel av billettinntekter inntil kr 19 172,- 10%
Mellom kr 19 172,- og kr 57 631,-
Grunnbeløp kr 1 918,-
Andel av billettinntekter over kr 19 172,- 8%
Mellom kr 57 631,- og kr 191 720,-
Grunnbeløp kr 4 995,-
Andel av billettinntekter over kr 57 631,- 4%
Over kr 191 720,-
Grunnbeløp kr 10 359,-
Andel av billettinntekter over kr 191 720,- 2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter) % / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsert kr 691,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers. kr 3,15,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.

 

*Dersom konsertarrangøren mottar økonomisk støtte i form av offentlige tilskuddsordninger, kan TONO inkludere dette i grunnlaget for vederlagsberegningen.