Konsert og event (tariffer 2022)

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. *

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr
Inntil kr 19 747,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 7 112,-) kr 712,-
Andel av billettinntekter inntil kr 19 747,- 10%
Mellom kr 19 747,- og kr 59 360,-
Grunnbeløp kr 1 976,-
Andel av billettinntekter over kr 19 747,- 8%
Mellom kr 59 360,- og kr 197 472,-
Grunnbeløp kr 5 145,-
Andel av billettinntekter over kr 59 360,- 4%
Over kr 197 472,-
Grunnbeløp kr 10 670,-
Andel av billettinntekter over kr 197 472,- 2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter) % / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsert kr 712,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers. kr 3,24,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.

 

*Dersom konsertarrangøren mottar økonomisk støtte i form av offentlige tilskuddsordninger, kan TONO inkludere dette i grunnlaget for vederlagsberegningen.