Konsert og event (tariffer 2023)

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. * 1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr Inntil kr 20 932,- Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 7 539,-) kr 755,- Andel av billettinntekter inntil kr 20 932,- 10% Mellom kr 20 932,- og kr 62 922,- Grunnbeløp kr 2 095,- Andel av billettinntekter over kr 20 932,- 8% […]

 / 04/04/2014 /

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert. *

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr
Inntil kr 20 932,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 7 539,-) kr 755,-
Andel av billettinntekter inntil kr 20 932,- 10%
Mellom kr 20 932,- og kr 62 922,-
Grunnbeløp kr 2 095,-
Andel av billettinntekter over kr 20 932,- 8%
Mellom kr 62 922,- og kr 209 320,-
Grunnbeløp kr 5 454,-
Andel av billettinntekter over kr 62 922,- 4%
Over kr 209 320,-
Grunnbeløp kr 11 310,-
Andel av billettinntekter over kr 197 472,- 2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter) % / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsert kr 755,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers. kr 3,43,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.

 

*Dersom konsertarrangøren mottar økonomisk støtte i form av offentlige tilskuddsordninger, kan TONO inkludere dette i grunnlaget for vederlagsberegningen.