Konsert og event (tariffer 2020)

Vederlag beregnes av brutto billettinntekter pr. konsert.

1. KONSERTER MED BILLETTINNTEKTER % / kr
Inntil kr 18 796,-
Minimumsbeløp (billettinntekter inntil kr 6 767,-) kr 677,-
Andel av billettinntekter inntil kr 18 796,- 10%
Mellom kr 18 796,- og kr 56 501,-
Grunnbeløp kr 1 880,-
Andel av billettinntekter over kr 18 796,- 8%
Mellom kr 56 501,- og kr 187 961,-
Grunnbeløp kr 4 897,-
Andel av billettinntekter over kr 56 501,- 4%
Over kr 187 961,-
Grunnbeløp kr 10 156,-
Andel av billettinntekter over kr 187 961,- 2%
2. Minimumsvederlag (med eller uten billettinntekter) % / kr
Inntil 100 tilhørere, pr. konsert kr 677,-
Over 100 tilhørere, tillegg pr pers. kr 3,-

Kirkekonserter med kollekt betales etter pkt. 2.