Lokalradio 2022

Lokalradioen betaler for retten til å kringkaste TONOs repertoar mot et vederlag basert på de samlede årlige inntekter fra radiovirksomheten, uavhengig av om kanalen sendes på FM og/eller på DAB. Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,0775. Dog benyttes de nedenfor angitte minimumsvederlag der hvor minimumsberegningen utgjør et større vederlag enn prosentbasert vederlag.

Minimumsvederlag pr musikktime basert på kringkastingens omfang:

Tariffgruppe Innbyggertall eller faktisk uk. lyttere* Vederlag pr musikktime
1 2 000 001 – 4 500 000 200 001 – 450 000 kr 205,-
2 1 000 001 – 2 000 000 100 001 – 200 000 kr 130,-
3 500 001 – 1 000 000 50 001 – 100 000 kr 70,-
4 200 001 – 500 000 20 001 – 50 000 kr 52,-
5 100 001 – 200 000 10 001 – 20 000 kr 34,-
6 50 000 – 100 000 5 000 – 10 000 kr 15,-
7 Under 50 000 Under 5000 Kr 9,-

Minimum pr. år: kr. 2.298,-
Korttidskonsesjon pr døgn: kr. 200,-
Tilleggsvederlag for simulcast av kanalen på lokalradioens hjemmeside pr mnd: kr 757,-

*Minimumsvederlaget pr musikktime tar som tidligere utgangspunkt i sendeområdets innbyggertall. Lokalradioer med spesielt lav lytteroppslutning kan få et rimeligere vederlag gjennom dokumentasjon av inntekter og faktisk ukentlig lytting.