Lokalradio 2022

Lokalradioen betaler for retten til å kringkaste TONOs repertoar mot et vederlag basert på de samlede årlige inntekter fra radiovirksomheten, uavhengig av om kanalen sendes på FM og/eller på DAB. Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,0775. Dog benyttes […]

 / 07/03/2018 /

Lokalradioen betaler for retten til å kringkaste TONOs repertoar mot et vederlag basert på de samlede årlige inntekter fra radiovirksomheten, uavhengig av om kanalen sendes på FM og/eller på DAB. Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,0775. Dog benyttes de nedenfor angitte minimumsvederlag der hvor minimumsberegningen utgjør et større vederlag enn prosentbasert vederlag.

Minimumsvederlag pr musikktime basert på kringkastingens omfang:

[table delimiter=»|» width=»100%»  colalign=»left|right|right|right»]

Tariffgruppe|Innbyggertall|eller faktisk uk. lyttere*|Vederlag pr musikktime
1|2 000 001 – 4 500 000|200 001 – 450 000|kr 205,-
2|1 000 001 – 2 000 000|100 001 – 200 000|kr 130,-
3|500 001 – 1 000 000|50 001 – 100 000|kr 70,-
4|200 001 – 500 000|20 001 – 50 000|kr 52,-
5|100 001 – 200 000|10 001 – 20 000|kr 34,-
6|50 000 – 100 000|5 000 – 10 000|kr 15,-
7|Under 50 000|Under 5000|Kr 9,-
[/table]

Minimum pr. år: kr. 2.298,-
Korttidskonsesjon pr døgn: kr. 200,-
Tilleggsvederlag for simulcast av kanalen på lokalradioens hjemmeside pr mnd: kr 757,-

*Minimumsvederlaget pr musikktime tar som tidligere utgangspunkt i sendeområdets innbyggertall. Lokalradioer med spesielt lav lytteroppslutning kan få et rimeligere vederlag gjennom dokumentasjon av inntekter og faktisk ukentlig lytting.