Lokalradio

Gjelder musikkfremføring i lokalkringkasting Lokalradioen betaler for retten til å sende TONOs repertoar et årlig vederlag, som beregnes som en prosentdel (vederlagsprosent) av de samlede årlige inntekter (beregningsgrunnlaget). Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som musikkprosenten x 0,058 dog minimum de nedenfor […]

 / 14/02/2014 /

Gjelder musikkfremføring i lokalkringkasting

Lokalradioen betaler for retten til å sende TONOs repertoar et årlig vederlag, som beregnes som en prosentdel (vederlagsprosent) av de samlede årlige inntekter (beregningsgrunnlaget). Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som

musikkprosenten x 0,058

dog minimum de nedenfor angitte minimumsvederlag.

Nærmere detaljer om bl.a. betalingsordning og musikkrapportering vil fremgå av den avtale hver lokalradiostasjon må inngå/har inngått med TONO.

Gruppe Potensielle lyttere Vederlag pr. musikktime Minimumsvederlag Internettradio(Særskilt vederlag pr. mnd)
1 Over 200 000 Kr 58 Kr 1 817 Kr 605
2 100 001- 200 000 Kr 46 Kr 1 817 Kr 605
3 50 001-100 000 Kr 30 Kr 1 817 Kr 605
4 15 000-50 000 Kr 14 Kr 1 817 Kr 605
5 Under 15 000 Kr 9 Kr 1 817 Kr 605