Musikknedlastning

Nedlasting av musikk på nett blir gjerne omtalt som DPD (Digital Phonogram Delivery). Det aller meste av DPD-nedlasting skjer fra nettbutikker som selger musikk, men nedlastinger kan også tilbys enkeltvis i for eksempel informasjons-/reklamekampanjer etc.

TONOs faste tariff er 12 % av omsetningen, med et minimum på 80 øre pr nedlastet sang. For å stimulere nedlastingsmarkedet så har TONO midlertidig redusert tariffen til 9,5 % av omsetning, og minimum til 53 øre pr nedlastet sang.

 Last ned eksempel på en avtale her

 Ta kontakt for mer informasjon og avtale